Tähtäimessä uudenlainen innovaatio(prosessi)

Blogit
Szymon Wiktorowicz

Jos pyydät kolmea ihmistä neuvomaan, mikä auto kannattaisi hankkia, he ehdottavat (toivottavasti) kolmea eri merkkiä ja mallia. Jos kuitenkin pyydät heitä keksimään täysin uuden tavan liikkua, vastaukset ovat todennäköisesti hyvin erilaisia ja mahdollisesti paljon mielenkiintoisempia. Vastauksiin voi vaikuttaa vastaajien tavat tarkastella ympäröivää maailmaa ja kehittää ideoita sekä se, kuinka ennakkoluulottomasti he ovat valmiita ideoimaan. Jälkimmäinen lähestymistapa voi olla esimerkki siitä, kuinka haasteeseen keskittyminen avaa uusia mahdollisuuksia.

Innovaatiota käsittelevistä kirjoistaan tunnetun Greg Satellin mukaan innovaatiot voidaan jakaa neljään tyyppiin: perustaviin, kestäviin, disruptiivisiin ja läpimurtaviin innovaatioihin.

Innovation Types VTT iBEX

Innovaation tyypit eroavat toisistaan siinä, miten ne suhteutuvat ongelman ja kohdealueen määritelmiin. Perusinnovaatioita (perustutkimusta) syntyy, kun ongelmaa tai kohdealuetta ei ole määritelty tarkkaan, esimerkiksi tarkasteltaessa jotakin tieteellistä ilmiötä. Kestäviä innovaatioita syntyy, kun sekä ongelma että kohdealue ovat tarkkaan määriteltyjä. Esimerkkinä voisi olla tehokkaamman prosessorin kehittäminen. Disruptiivisia innovaatioita syntyy, kun keksitään uusi tapa käyttää tai tehdä asioita. Esimerkiksi jakamistalous on aiheuttanut disruption tavanomaiseen liiketoimintaan. Hankala, mutta edistyksen kannalta tärkeä innovaation tyyppi on läpimurtoinnovaatio – uusi, radikaali tapa ratkaista tunnettu ongelma. Tämän määritelmän valossa VTT:n haasteisiin keskittyvä innovaatiostrategia pyrkii viime kädessä nimenomaan läpimurtoihin. 

Mitä haasteisiin keskittyvä painopiste tarkoittaa käytännössä?

Keskittymällä tarkasti määriteltyihin ja ratkaistavissa oleviin haasteisiin voimme välttää innovoinnin yleisimmät sudenkuopat. Näin voimme ymmärtää paremmin, millaista arvoa pystymme luomaan, ja kohdistaa tavoitteemme ja toimintamme vaikuttavuuden maksimoimiseksi. Koska mahdollisia ratkaisuja voi olla useita (kuten alun esimerkissä), pyrimme hyödyntämään eri alojen osaamista ja tarttumaan haasteisiin monialaisesti. Lähestymistapamme voi johtaa ainutlaatuisiin uusiin ratkaisuihin ja nopeuttaa innovaatiosykliä, sillä useiden näkökulmien huomiointi auttaa eliminoimaan esteitä. 

VTT iBEX on strateginen väline, jonka tavoitteena on tukea haasteisiin keskittyviä varhaisen vaiheen innovaatioita. Strategisena ohjelmana se on suunniteltu parantamaan lupaavien teknologisten innovaatioiden mahdollisuuksia kehittyä menestyviksi tuotteiksi ja palveluiksi. Mutta miten se toimii?

Tosimaailman haasteet edistävät merkityksellistä innovointia – VTT iBEX

VTT järjestää vuosittain sisäisen hakumenettelyn tarkoituksenaan tukea orastavien suurten haasteiden ratkaisua. Kannustamme hakijoita muodostamaan monialaisia tiimejä, jotka pystyvät kehittämään uudenlaisia kunnianhimoisia ja merkityksellisiä ratkaisuja. Vastaanottamamme ideat ilmentävät tutkijoidemme luovuutta ja heidän kiinnostuksen kohteidensa ja toimintansa laajuutta. Ehdotukset ovat vaihdelleet esimerkiksi 5G-tekniikan hyödyntämisestä avaruusromun tarkassa havaitsemisesta tulevaisuuden kestävän ravinnonlähteen kehittämiseen tuottamalla proteiineja suoraan ilmasta kerätystä hiilidioksidista ja typestä. Mahdollisuudet ovat siis rajattomat!

Finalistit kutsutaan yksilöllisesti suunniteltuun ohjelmaan, joka tarjoaa tarvittavat resurssit ja tilat heidän ideoidensa tarkempaan rajaamiseen ja jatkokehitykseen. Ohjaamme ja tuemme tiimejä maksimoimaan innovaatioidensa lisäarvon ja vaikuttavuuden yhteiskunnassa. Lisäksi helpotamme alkuvaiheen kehitystä konseptista prototyyppiin ja validointiin mentoroinnilla ja säännöllisellä sidosryhmäpalautteella. Näin tiimit voivat keskittyä mahdollisiin ongelmiin ja iterointiin. 

Tarttumalla eksponentiaalisesti kasvaviin ongelmiin pyrimme luomaan kestäviä ja pitkävaikutteisia ratkaisuja, mahdollistamaan kasvua, luomaan uusia mahdollisuuksia ja samalla kehittämään VTT:n innovaatiovalmiuksia ja -kulttuuria. 

Psst! Jos et ole vielä lukenut edellistä blogiani innovaatioiden menestyksen varmistamisesta, voit lukea sen täältä!

Tule ja ilmoittaudu mukaan VTT iBEX lopputapahtumaan 25.11.! 

VTT iBEX – keksintöjen kiitorata

VTT iBEX on vuosittain järjestettävä innovaatio-ohjelma, joka antaa tutkijoillemme resurssit ratkaista kiehtovimpia globaaleja haasteita. Aikaa maailmaa muuttavien keksintöjen tekemiselle on vuoden päivät.

Seuraa tämän vuoden iBEX-tiimejä sosiaalisessa mediassa aihetunnisteella #VTTiBEX.

Jaa
Szymon Wiktorowicz
Szymon Wiktorowicz
Senior Scientist