Suomi vahvistaa terveyden edistämistä panostamalla yksilöllisten ruoka- ja syömisratkaisujen kärkiosaamiseen

Uutiset, Lehdistötiedote

Yksilöllisten ohjeiden ja ratkaisujen on osoitettu olevan yleisiä ohjeistuksia tehokkaampi tapa edistää ihmisten terveellisiä ruokailutottumuksia. Vastikään Business Finlandilta rahoituksen saaneessa projektissa VTT ja Turun yliopisto luovat yhdessä suomalaisten yritysten kanssa yksilöllisiä ja räätälöityjä ruokaan ja ruokailuun liittyviä ratkaisuja kansainvälisille markkinoille. Selvittämällä, tutkimalla, yhdistämällä ja analysoimalla kuluttajaan liittyviä yksilöllisiä tekijöitä ja tietoa projektin tavoitteena on auttaa kuluttajaa valitsemaan hänelle sopivimpia hyvinvointia edistäviä tuotteita ja palveluja.

VTT johtaa ja koordinoi Me, My Health & My Food (MeHeFo) -projektia, jonka ekosysteemiin kuuluu tutkimuslaitosten lisäksi toistensa liiketoiminta-alaa täydentäviä yrityksiä teknologia-alalta (Polar Electro), datan hallinnasta ja viestinnästä (UPC Konsultointi, Kumppania) sekä elintarviketeollisuuden ja vähittäiskaupan alalta (Valio, Raisio, Verman, Seulo Palvelut).

”MeHeFo-projekti keskittyy rakentamaan uudenlaisen tietoa prosessoivan ja suosituksia luovan digitaalisen alustan. Testaamme alustan toimivuutta erilaisissa käyttäjätilanteissa, kuten automaatista mukaan otettavien välipalojen yhteydessä”, kertoo tutkimusprofessori Nesli Sözer VTT:ltä. ”Projektin aikana toteutetaan interventio, jonka avulla selvitetään uusien raaka-aineiden (mm. biootit) soveltuvuutta yksilöllisiin syömisratkaisuihin”, täydentää professori Seppo Salminen Turun yliopistosta. Projektin tavoitteena on myös rakentaa Turun yliopiston johdolla verkosto, joka keskittyy yksilöllisten ratkaisujen ja palvelujen kehittämiseen kotimaiseen ja kansainväliseen markkinaan.
 
Polar Electro, UPC Konsultointi ja Valio saavat rahoitusta omiin rinnakkaisiin tutkimus- ja kehitysprojekteihinsa. Esimerkiksi Polar Electro kehittää lisäarvoa digitaalisiin valmennuspalveluihinsa yksilön kokonaisvaltaisesti huomioivan hyvinvointiohjauksen avulla, missä ravitsemuksella on oleellinen rooli. ”Yhdessä MeHeFo-ekosysteemin kanssa tasa-arvoistamme ravitsemusohjauksen saamista, sillä älylaitteet ovat globaalisti hyvin ja suhteellisen edullisesti saatavilla, täydentäen asiantuntijoiden tuottamaa henkilökohtaista ravitsemusneuvontaa ja -ohjausta”, toteaa Polar Electron tutkimusjohtaja Jyrki Schroderus.

Ohjeiden räätälöimiseksi ja yksilöllisten ratkaisujen kehittämiseksi on olennaista yhdistää erilaisista tietolähteistä saatavaa tietoa, kuten tuotetietoja sekä henkilökohtaisia tietoja esimerkiksi fyysisestä aktiivisuudesta ja palautumisesta, terveydentilasta, ruokavaliosta ja ruokamieltymyksistä. MeHeFo-konsortio hyödyntää olemassa ja saatavilla olevien tietojen lisäksi projektin aikana luotavaa tietoa ihmisten terveyskäyttäytymisestä, suolistoterveydestä ja yksilöllisistä vasteista post- ja symbiooteille.

MeHeFo-konsortion hankekokonaisuuden budjetti on kahdelle vuodelle 3,65 M€. Business Finland on myöntänyt konsortion projekteille rahoitusta 2 M€ ja näkee ekosysteemin ainutlaatuisena tilaisuutena suomalaisille yrityksille olla kehittämässä yksilöllisen ravitsemuksen ratkaisuja hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. ”Business Finlandin rahoitus tukee yritysten, tutkimusorganisaatioiden ja kansainvälisten toimijoiden välistä yhteistyötä sekä mahdollistaa uuden osaamisen syntymistä ja edistää viennin kasvua”, toteaa terveyden ja hyvinvoinnin ekosysteemien johtaja Outi Tuovila Business Finlandilta.

Jaa
Jenni Lappi
Jenni Lappi
Nesli Sözer
Nesli Sözer
Research Professor
Visiomme tulevaisuudesta

Ruoan kysyntä kasvaa samaa vauhtia kuin maailman väestömäärä. Ruoantuotannon on oltava paitsi tarpeeksi tehokasta myös ympäristöä vähemmän kuormittavaa. Haaste on valtava, mutta harppauksia oikeaan suuntaan on jo otettu.