Muovien kiertotalous vähentämään muovijätettä ja hidastamaan ilmastonmuutosta

Uutiset, Lehdistötiedote

Muovien kiertotalouteen siirtyminen on ratkaisevan tärkeää, mikäli haluamme yhdistää terveellisen ja turvallisen elämäntapamme kestävään kehitykseen. Miten voimme ratkaista muovien aiheuttamat ympäristöongelmat säilyttäen samalla niiden tarjoamat hyödyt?

Muoveilla on erinomaisia ominaisuuksia: ne auttavat meitä esimerkiksi säilyttämään ruoan tuoreena, ne mahdollistavat sähkölaitteiden turvallisen käytön sekä lääketieteen ratkaisut, kuten kertakäyttöruiskut ja tekonivelet. Muovijätteen huonon tai olemattoman keräyksen ja jätehuollon sekä muovien kertakäyttökulttuurin takia luonnolle haitallista muovijätettä kuitenkin päätyy ympäristöön. Lisäksi muovituotteiden valmistuksesta ja erityisesti poltosta aiheutuu kasvihuonepäästöjä, mitkä kiihdyttävät ilmastonmuutosta. 

VTT:n visiossa muovimateriaalien kierto on varmistettu eri teknologia- ja toimintaratkaisujen avulla, ympäristöön ei enää päädy muoveja ja muovin valmistus ja kierrätys ovat ilmastoneutraaleja. 

“Arjessamme muovi on mukana kaikessa. Aikanaan se mullisti tapamme elää ja on pian taas tekemässä samoin. Tällä kertaa muovit uudistetaan kiertotalouden ja ekosuunnittelun avulla niin, että muovin suorituskyky säilyy”, kertoo tutkimusalueen johtaja Tuulamari Helaja VTT:ltä. 

“Aitojen kiertotalouden ratkaisujen luominen edellyttää, että meidän on uudistettava raaka-ainevirtojen - mukaan lukien muovijätteen - käsittely, käyttö ja jalostus. Olemme VTT:llä kehittäneet kestäviä teknologioita ja materiaaleja teollisuuden tarpeisiin. Näiden teknologioiden ympärille voimme koota eri alojen toimijoita kehittämään muovin kiertotaloutta ja samalla luomaan kasvun mahdollisuuksia ja hyvinvointia”, Helaja toteaa.
 

Kuinka muovien kiertotalous toteutetaan?

Ekosuunnittelu ja kiertotalouden liiketoimintamallit ovat muutoksen tärkeimmät osatekijät. Muovijätteen vähentämiseen tarvitaan älykkäitä jätteiden keruu-, lajittelu- ja erottelutekniikoita, erilaisia uudelleenkäyttökonsepteja sekä nykyaikaisia kierrätysteknologioita.  Sujuva siirtyminen uusiin teknologioihin ja arvoketjuihin edellyttää kestäviä liiketoimintamalleja, lainsäädännön uudistamista ja digitaalista suunnittelua.

Tehokas muovijätteen lajittelu ja erottelu ovat ensisijaisen tärkeitä, jotta materiaalien arvo säilyy. VTT kehittää parhaillaan älykkäitä mekaanisia kierrätysteknologioita, jotka lisäävät kierrätyksen kannattavuutta. Lisäksi kuluneiden muovituotteiden elinikää voidaan pidentää molekyylirakennetta korjaavilla tekniikoilla. 

Jätevirrat, joita ei pystytä hyödyntämään mekaanisen kierrätyksen kautta, voidaan kierrättää kemiallisin menetelmin. VTT kehittää parhaillaan termokemiallisia kierrätysteknologioita monomeerien (polymeerien suoria rakennusaineita) ja jalostusmateriaalien tuottamiseksi. Termokemiallisilla menetelmillä voidaan merkittävästi parantaa kierrätysastetta.

Jotta muovituotteiden arvoketjujen vaikutukset ilmastonmuutokseen vähenevät, on siirryttävä käyttämään uusiutuvia raaka-aineita, kierrätysmateriaaleja ja hiilidioksidia muovien raaka-aineena. Ilmastoneutraalisuus edellyttää siirtymistä myös uusiutuvan energian käyttöön. 

Muoveille tarvitaan myös vaihtoehtoja

Muovien kulutuksen ennakoidaan jopa nelinkertaistuvan nykyisestä 360 miljoonasta tonnista vuoteen 2050 mennessä. Vaikka muovien kulutusta onnistuttaisiin hillitsemään ja entistä suurempi osa muovista pystyttäisiin pitämään tehostuneiden kierrätysjärjestelmien ja -teknologioiden avulla uusiokäytön piirissä, tarvitaan myös muoveja korvaavia materiaaliratkaisuja. 

Siirtyminen muovien kiertotalouteen on monimutkainen prosessi. Parhaat ratkaisut on usein arvioitava tapaus kerrallaan, ja niiden kestävyys on arvioitava jo varhaisessa vaiheessa, jotta vältetään esimerkiksi jätteen ja haitallisten aineiden siirtyminen seuraavan elinkaaren tuotteisiin. Joskus uusiokäyttö on toimivin ratkaisu - toisinaan taas kierrätys on ekologiselta ja taloudelliselta kannalta katsottuna paras vaihtoehto.
 

Jaa
Anna TenhunenLunkka
Anna Tenhunen-Lunkka
Visiomme tulevaisuudesta

Suomi tunnetaan teollisuusmaana. Moni puuta ja metallia sisältävä tuote saa alkunsa meillä raaka-aineena. Entä jos voisimme niittää mainetta ja kunniaa myös arvoketjun loppupäässä maailmanluokan korjaajina, jälleenmyyjinä ja kierrättäjinä?