Logistiikan tulevaisuudessa on kyse viime kädessä siitä, miten kuluttajat haluavat arkensa järjestää: Viisi vinkkiä yrityksille

Blogit
Pauli Komonen,
Sofi Kurki

Saapuvatko kaikki tavarat tulevaisuudessa suoraan kotiin? Kytkeytyykö toimitukseen muita palveluita? Lähteekö samalla tavaroita pois kierrätykseen? Onko palvelu pitkälle automatisoitu? Saapuvatko tavarat droonilla, polkupyörällä vai sähköautolla?

Muodostimme Business Finlandin rahoittamassa Open Mode –hankkeessa viimeisen kilometrin logistiikan tulevaisuusvision ja tiekartan. Näkemyksemme on, että tulevaisuudessa viimeisen kilometrin ekosysteemi on ympäristöllisesti kestävä, teknologisesti automatisoitu, toimintamalliltaan mukautuva ja avoin erilaisille toimijoille. Logistiikka toimii ennen kaikkea kuluttajalähtöisesti.

Moni logistiikan kannalta olennainen kuluttajatrendi on kiihtynyt korona-aikana, ja etenkin verkkokaupan kasvun myötä viimeisen kilometrin toimitusten tarpeen voi ennakoida voimistuvan tulevaisuudessa. Monipaikkainen työ- ja opiskeluelämä muuttavat arjen reittejä. Kuluttajat odottavat yhä nopeampia, läpinäkyvämpiä ja tarkempia toimituksia.

Kuluttajakäyttäytymisen trendit eivät kuitenkaan välttämättä kehity lineaarisesti, nykyhetkestä tasaisesti voimistuen. Siksi olemme huomioineet tulevaisuuden skenaarioissa myös esimerkiksi elämykselliset myymälätilat ja haja-asutusalueiden ratkaisut. On mahdollista, että pandemian jälkeen ihmiset kaipaavat sulavien verkkopalveluiden rinnalla fyysisiä ja sosiaalisia elämyksiä, kuten ostoskeskuksissa kiertelyä.

Samalla teknologinen kehitys muovaa logistiikka-alan kehitystä voimakkaasti IoT-ratkaisuista lentäviin ajoneuvoihin ja varastointirobotiikkaan. Tiekarttatyön pohjalta haluamme antaa alan yrityksille viisi vinkkiä, jotka auttavat menestymään tulevaisuudessa:

1)    Investoi dataan ja automaatioon. Logistiikka on monilta osin tehokkuus- ja hintakilpailua. Alan toimijat investoivat tällä hetkellä etenkin pilvilogistiikkaan, varastojen automaatioon, ennakoivaan analytiikkaan ja tekoälyyn. Autonomisten ratkaisujen markkinan kasvuodotukset ovat huimia. Tästä kilpajuoksusta ei voi jäädä sivuun.

2)    Kuuntele kuluttajien odotuksia tarkasti. Korona-aika on muuttanut kuluttajien elämäntapaa ja odotuksia. Ihmiset ovat saaneet uusia ideoita arjen järjestämiseen, mutta muutosten pysyvyys on vielä arvoitus. Monet arjen tavat ovat myös hyvin vakiintuneita. Ketterä kuluttajaymmärryksen kerääminen auttaa ymmärtämään loppukäyttäjien muuttuvia odotuksia.  

3)    Panosta kestävyyteen. Odotus ympäristön huomioinnista on imperatiivi, joka heijastuu logistiikan koko arvoketjuun. Verkkokaupan kasvun myötä ruuhkaisille alueille saattaa tulla lisää ajoneuvoja, mikä vaatii uusia ratkaisuja, kuten siirtymistä ympärivuorokautisiin toimituksiin ja polkupyörien hyödyntämistä. Etenkin nuoret kuluttajat ovat kiinnostuneita kuljetusyritysten toimintatapojen kestävyydestä.    

4)    Hyödynnä ekosysteemejä. Globaalien arvoketjujen ala edellyttää verkostomaisia toimintatapoja. Tulevaisuudessa korostuvat esimerkiksi kyky hyödyntää yhteisesti jaettua dataa, joukkoistamiseen perustuvat ratkaisut sekä tuotannon, toimituksen ja kulutuksen maantieteellinen lähentyminen. Ekosysteeminen toimintatapa edellyttää luottamusta ja toimivia rajapintoja eri palveluntarjoajien järjestelmissä.  

5)    Kokeile uusia palvelumalleja ennakkoluulottomasti. Kuluttajien elämäntavan palvelullistuminen on pitkän aikavälin trendi. Yhä useampia asioita kulutetaan palveluina. Esimerkiksi älylukot ja –kodit sekä toimitusten etäseuranta lisäävät joustavuutta viimeisen kilometrin palveluiden toteutukseen. Viime kädessä rohkeat kokeilut osoittavat, miten uudet palvelut löytävät paikkansa kuluttajien arjessa.

Tutustu verkkokauppalogistiikan tulevaisuusvisioon ja tiekarttaan!

Jaa
Pauli Komonen
Pauli Komonen
Sofi Kurki
Sofi Kurki