HackVTT visioi ratkaisuja ilmastonmuutokseen

Uutiset

VTT:n Young Professionals -verkosto järjesti toukokuussa neljännen HackVTT -tapahtuman Riihivuoressa, Jyväskylässä. Tapahtuma toi yhteen 17 VTT:läistä Espoosta, Tampereelta, Jyväskylästä ja Oulusta kehittelemään yhdessä innovatiivisia ratkaisuja ilmastonmuutoksen ratkaisemiseksi.

Tapahtuman avauspäivänä kolme vierailevaa asiantuntijaa esitteli omaa, läheisesti hackathon-tapahtuman aiheeseen liittyvää erikoisalaansa. Yhteiskuntatieteilijä ja Jyväskylän yliopiston professori Marja Järvelä piti esitelmän ilmastonmuutoksen poliittisesta puolesta. Järvelän esityksen jälkeen vuorossa olivat VTT:n johtavat tutkijat Maria Antikainen ja Matti Tähtinen. Antikaisen esityksessä pohdittiin, kuinka yritystoimintaa voi muuttaa kiertotalouden suuntaan, ja Matti Tähtinen keskittyi esityksessään tulevaisuuden energiaratkaisuihin.

Tapahtumassa osallistujat työskentelivät pienemmissä ryhmissä kehitelläkseen uudenlaisia ratkaisuja ilmastonmuutokseen. Kukin ryhmistä piti hackathonin lopuksi kolmen minuutin esityksen ratkaisustaan. Esiteltyjä ideoita olivat kelluva älymetsä SmarFF ("Smart Floating Forest"), E-Children, lentävä kierrätysratkaisu FURM "Flying Universal Recycle Machine" sekä ilmastoyhteisösovellus (Climate Community Application).

Kelluva älymetsä SmarFF on energian keräämistä varten rakennettu kaislikkosaari, joka koostuu ilman hiilidioksidia sitovista mangrove-puista. SmarFF myös suodattaa merivettä ja kerää muovia merestä. Saarella on aurinkokennoja, jotka tuottavat energiaa sen omiin tarpeisiin. SmarFF myös hyödyntää tekoälyä, GPS-paikannusta sekä sääennustusjärjestelmiä, joiden avulla sitä ohjataan sekä vältellään törmäyksiä ja myrskyjä.

E-Children tuo sähköä afrikkalaisiin kyliin energiapuistojen avulla. Puistot tuottavat energiaa muuntamalla lasten liikkumisen sähköksi. Tuotettu energia varastoidaan akkuihin, joiden avulla sähkö voidaan käyttää, kun sitä tarvitaan.

Lentävä kierrätysratkaisu FURM "Flying Universal Recycle Machine" mahdollistaa roskien varastoimisen talojen katoille suurissa kaupungeissa, jolloin kaduilla oleva tila jää muuhun käyttöön. Rakennusten katoilta jätteet viedään pois käyttäen droonipohjaista FURM-ratkaisua. Drooniratkaisua voi käyttää myös tavaratoimituksiin.

Ilmastoyhteisö on sovellus, jonka avulla yksittäiset ihmiset voivat muodostaa paikallistason yhteisöjä torjumaan ilmastonmuutosta. Sovellus auttaa ihmisiä löytämään muita samoista asioista kiinnostuneita ilmastoyhteisöjä lähialueeltaan. Tämän jälkeen sovellus etsii sopivia ilmastoystävällisten yritysten tarjoamia ratkaisuja, jotka täyttäisivät yhteisön tarpeet, ja yritys tarjoaa palveluitaan yhteisölle. Jotta positiiviset vaikutukset pystytään mittaamaan, sovellus myös laskee, millaisen hiilikädenjäljen yhteisön toimet tuottavat.

Kaiken kaikkiaan HackVTT 2019 tarjosi VTT:n Young Professionals -verkostolle upean mahdollisuuden verkostoitua kollegoiden kanssa, oppia uusia asioita ilmastonmuutoksesta, kiertotaloudesta ja energiasta sekä ideoida uusia ratkaisuja ja hankkeita tulevaisuutta varten.

VTT Young Professionals on nuorten ja nuorenmielisten VTT:läisten oma ryhmä. Ryhmän tavoitteena on rakentaa sopiva tasapaino ammatillisen kehittymisen ja yhteisen hauskanpidon välillä siten, että yhteisissä tapahtumissa on kivaa, mutta ne ovat myös VTT-uran kannalta hyödyllisiä. Ryhmän toiveena on erityisesti, että toiminnan kautta uudet työntekijät ja harjoittelijat kotiutuvat nopeasti VTT:lle. Omien tapahtumien järjestämisen lisäksi ryhmä on jäsenenä Finnish Young Professionals ‑verkostossa (FYP, http://www.finlandyoungprofessionals.fi/) sekä Euroopan nuorten tutkijoiden verkostossa (Young European Association of Researchers YEAR, http://www.year-network.com/).

Jaa
Annika Ketola
Annika Ketola
Research Scientist
Anna Ylinen
Anna Ylinen
Research Scientist
Visiomme tulevaisuudesta

Ilmastonmuutos on hillittävissä, mutta vaatii kaikilla aloilla ripeitä toimia. Edistämme asiakkaidemme kanssa siirtymistä puhtaaseen energiasysteemiin ja irrottautumista fossiilisesta taloudesta.