VTT:n selvitys: oululaisten energiatietoisuus ja kulutustottumukset ovat kehittyneet positiivisesti

Uutiset, Lehdistötiedote

Oululaiset kuluttajat ovat entistä tietoisempia energian hinnoista ja energiankäytöstään. Energian kulutustottumukset ovat muuttuneet hyvään suuntaan, ja jopa 86 % oululaisista kiinnittää aikaisempaa enemmän huomiota energiankulutukseensa. Myös ympäristöasioilla on oululaisille entistä enemmän merkitystä, selviää VTT:n tuoreesta kyselystä.

VTT selvitti osana Making City -hanketta oululaisten energiatietoisuutta ja energian käyttöön liittyviä tottumuksia. Selvitys on jatkoa vuonna 2021 toteutetulle kyselylle. Tulosten vertailu antaa tietoa energiatietoisuuden ja kulutustottumusten muutoksista viimeisten kahden vuoden aikana.

Tietoisuus energian hinnoista ja kulutuksesta on Oulussa kyselyn mukaan hyvällä tasolla. Vastaajista 83 % oli tietoinen energian hinnoista, ja 82 % oman taloutensa energiakustannuksista. Tilanne on parantunut kahden vuoden takaisesta: vuonna 2021 noin 28 % vastaajista ei tiennyt oman kulutuksensa määrää, nyt vastaava luku oli 19 %.

– Energiamarkkinoiden voimakkaat muutokset ja niiden mukaan elänyt hinnoittelu on selvästi lisännyt kuluttajien kiinnostusta energia-asioihin. Kyselyyn vastanneista 55 % kertoi energiakustannustensa nousseen merkittävästi, ja jopa 86 % oli kiinnittänyt aikaisempaa enemmän huomiota omaan energian kulutukseensa. Kysely tehtiin hetkellä, jolloin sähkön hinta oli huipussaan ja hintakehitystä vaikea ennakoida – vastaajista 43 % kertoi tuolloin olevansa huolissaan taloudellisesta pärjäämisestään, kertoo VTT:n erikoistutkija Anne Immonen.

Energian kulutustottumukset olivat muuttuneet kahdessa vuodessa selvästi. Esimerkiksi huonelämpötilan pyrkii nyt pitämään kohtuullisena 76 % vastaajista, kun edellisessä kyselyssä vastaava luku oli 51 %. Lämpimän veden käyttöä rajoittaa 71 % vastaajista aikaisemman 58 % sijaan. Yleisesti ottaen energiaa käytetään oululaisissa kodeissa järkevästi.

Rahansäästö ja ympäristöseikat kannustavat vähentämään kulutusta

Kyselyn vastaajat olivat melko halukkaita vähentämään energian käyttöä. Keskeisin motiivi oli rahansäästö, mutta myös energian säästö ja päästövähennykset nähtiin tärkeinä. 36 % vastaajista maksoi hieman enemmän ympäristöystävällisestä energiasta, kun edellisessä kyselyssä 27 % sanoi olevansa valmis tähän.

Suuri osa vastaajista oli nyt valmis muuttamaan toimintaansa säästääkseen energiaa ja ympäristöä: esimerkiksi 63 % olisi valmis järkeistämään päivittäistä energian kulutusta kotona. 57 % vastaajista olisi puolestaan valmis ottamaan käyttöönsä jonkin palvelun säästääkseen energiaa, kun kaksi vuotta sitten vain 14 % oli valmis samaan. Esimerkiksi energia-alan yritykset tarjoavat kuluttajille älypalveluita, jotka ohjaavat kulutusta niille tunneille, jolloin sähkö on edullisimmillaan. Kysyntä näille palveluille vaikuttaa kyselyn perusteella nyt lisääntyvän.

– Asenteissa on tapahtunut suuri muutos ja energia-asioista kaivataan yhä enemmän avointa keskustelua. Esimerkiksi keskustelu sähkön hinnasta ja saatavuudesta on muuttunut huomattavasti vilkkaammaksi, johtuen mitä ilmeisimmin hinnannoususta. Myös halu saada neuvoja oman energiankulutuksen muuttamiseksi on lisääntynyt, sanoo Oulun kaupungin projektipäällikkö Samuli Rinne.  

Vastaajat arvioivat itsekin energiatietoisuutensa ja kulutustottumustensa muuttuneen viime vuosina. Noin neljä viidestä vastaajasta (81 %) koki energiatietoisuutensa parantuneen, ja noin kaksi kolmasosaa (66 %) kertoi vähentäneensä energiankulutusta. 67 % koki ymmärtävänsä aikaisempaa paremmin valintojensa vaikutuksia ympäristöön, ja 63 % välitti nyt ympäristöstä enemmän kuin 3 vuotta sitten.

Selvitys on osa Making City -tutkimusprojektia, jossa on Oulusta mukana VTT, Oulun kaupunki, Oulun yliopisto, Arina, Sivakka, YIT, Oulun Energia ja Jetitek. Kysely kuluttajille toteutettiin verkossa tammi-helmikuussa 2023, ja siihen vastasi yhteensä 596 henkilöä. Tuloksia verrattiin projektissa vuonna 2021 toteutettuun vastaavaan kyselyyn, johon vastasi 378 henkilöä.

Jaa
Anne Immonen
Anne Immonen