VTT:n 5G-testiverkko Oulussa käyttää nyt aurinkosähköä

Uutiset, Lehdistötiedote

Langaton tietoliikenne kuluttaa merkittävästi energiaa, ja 5G-järjestelmien käyttöönotto saattaa lisätä kulutusta. VTT selvittää 5G-testiverkossaan, miten ICT-järjestelmän ylläpitäjä voi hyödyntää tuottamaansa aurinkosähköä ja parantaa samalla järjestelmän toimintavarmuutta ja energiatehokkuutta.

Langattoman tietoliikenteen energiankulutus on kasvanut viime vuosina merkittävästi, ja sähköstä on muodostunut operaattoreiden suurin kuluerä. Maailman suurimpiin kuuluva operaattori Vodafone on raportoinut, että yhtiö maksaa vuosittain jo yli miljardi dollaria sähköstä, joka kuluu tietoliikenteen tukiasemien ja datakeskusten ylläpitoon. 

– Langattoman tietoliikenteen sähkönkulutus on kasvanut aina, kun uusia teknologioita on otettu käyttöön. Uskomme, että tämä toistuu, kun viidennen sukupolven järjestelmät yleistyvät, arvioi teknologiapäällikkö Tapio Rauma.

– Monipuolisten energiatehokkuustoimien rinnalla tarvitaan uusiutuvia energianlähteitä hyödyntäviä ratkaisuja, joilla voidaan hillitä sähkönkulutuksen kustannuksia ja ympäristövaikutuksia. Samalla voidaan parantaa järjestelmien toimintavarmuutta häiriötilanteissa, sanoo erikoistutkija Mikko Hongisto VTT:ltä.

VTT on ottanut Oulussa käyttöön aurinkosähköjärjestelmän, joka tuottaa sähköä 5G-testiverkon laitteisiin. Tutkijat aikovat käyttää sitä myös energiatehokkaiden sovellusten ja protokollien kehittämiseen sekä vaikutusten monitorointiin. 

Aurinkosähköjärjestelmään kuuluu aurinkopaneelien lisäksi akkujärjestelmä, jolla voidaan varmistaa sähkönsyöttöä ja tietoliikennelaitteiden toimintaa mahdollisissa sähköverkon häiriötilanteissa, kehittää energia-autonomista toimintaa sekä tasoittaa sähkön tuotannon ja kulutuksen huippuja. Järjestelmän otto- ja antotehoa kiinteistön sisäverkkoon voidaan ohjata nopean, etäkäytettävän ohjausjärjestelmän avulla siten, että omaa tuotantoa voidaan tarvittaessa täydentää ostosähköllä esimerkiksi aamuyön edullisimpina tunteina.

– Digitalisaatio mahdollistaa hajautetun, uusiutuvan energiantuotannon ja tukee muun muassa liikenteen päästöjen vähentämistä. Samalla kuitenkin ICT-järjestelmistä ja niihin liittyvästä massiivisesta ja nopeasti lisääntyvästä tietoliikenteestä on kehittymässä energiaintensiivistä teollisuutta. Kun ICT-järjestelmien energiavaikutuksia aletaan ymmärtää ja ne muuttuvat tutkimusten myötä näkyvämmiksi, saattaa energiatehokkaiden järjestelmien ja paikallisten energiaratkaisujen suhteellinen kilpailukyky parantua maailmanlaajuisilla markkinoilla merkittävästi, Hongisto toteaa.

Jaa
Mika Lasanen
Mika Lasanen
Jukka Mäkelä
Jukka Mäkelä
Research Team Leader
Visiomme tulevaisuudesta

Ilmastonmuutos on hillittävissä, mutta vaatii kaikilla aloilla ripeitä toimia. Edistämme asiakkaidemme kanssa siirtymistä puhtaaseen energiasysteemiin ja irrottautumista fossiilisesta taloudesta.