Uuden suurhankkeen painopisteinä liikenneturvallisuus ja terveydenhuolto – tutkijat kehittävät älykkäitä antureita seuraamaan liikkeitä, väsymystä ja jopa tunteita

Uutiset

VTT vetää toukokuussa käynnistynyttä 30 miljoonan euron NextPerception-hanketta, jossa kehitetään älykkäitä anturiratkaisuja mm. automaattiajamiseen sekä terveydenhuoltoon.

Hankkeen tavoitteena on kehittää liikenneturvallisuutta parantavia anturiratkaisuja mm. kuljettajan tilan seurantaan sekä onnettomuuksien vähentämiseksi risteysalueilla. Toinen hankkeen painopisteistä on terveydenhuolto, jossa älykkään anturiteknologian avulla pyritään mahdollistamaan potilaan voinnin entistä tarkempi seuranta.

Anturiteknologioista on tullut arkipäivää, ja ihmiset luottavat yhä enemmän älykkäisiin järjestelmiin, jotka tekevät heidän terveyteensä, turvallisuuteensa ja hyvinvointiinsa vaikuttavia päätöksiä. Terveydenhuollossa järjestelmät tarkkailevat vähäisimpiäkin muutoksia potilaan terveydentilassa, ja liikenteessä automatisoidut ajoratkaisut kasvattavat merkitystään. Turvallisuutemme riippuu järjestelmien kyvystä tehdä oikeita päätöksiä, mikä puolestaan riippuu niiden kyvystä muodostaa täsmällinen ja paikkansapitävä käsitys ihmisistä ja heidän ympäristöstään. 

”Koska päätöksenteko siirtyy yhä enemmän ihmisiltä koneille mahdollisesti riskialttiissa tilanteissa, kuten terveydenhuollossa tai liikenteessä, on tärkeää varmistaa, että taustalla toimivat anturi- ja päättelytekniikat ovat luotettavia ja turvallisia”, VTT:n erikoistutkija Johan Plomp toteaa.

Kysyntä älykkäille anturijärjestelmille kasvaa useilla aloilla. Ainakin aluksi NextPerception-hanke keskittyy terveyteen ja autoteollisuuteen.
”Hankkeen arvo on paitsi ennakoivasti ja luotettavasti päätöksiä tekevien, sulautettua älyä sisältävien anturialustojen kehittämisessä, myös niiden soveltamisessa käytäntöön, siten, että teknologiasta päästään myyntikelpoisiin ratkaisuihin”, kertoo NextPerception-hankkeen tekninen koordinaattori, NXP:n strategisten kumppanuuksien johtaja Patrick Pype.
 

Ratkaistavana kolme haastetta

Terveyden ja hyvinvoinnin osalta hanke keskittyy jatkuvaan terveydentilan seurantaan, joka tukee yksilökeskeistä terveydenhuoltoa ja potilaan aktiivista roolia hoitoprosessissa. Hankkeessa kehitetään teknologioita mittaamaan ja seuraamaan erityisesti sellaisten henkilöiden vointia, käyttäytymistä ja toimintaa, jotka tarvitsevat tavanomaista enemmän hoitoa ja huolenpitoa. Tähän ryhmään kuuluvat usein esimerkiksi iäkkäät ja monisairaat potilaat.

Kahdessa muussa käyttötapauksessa kehitetään liikenneturvallisuutta parantavia ratkaisuja ja ratkaistaan haasteita, jotka liittyvät automatisoituun ajamiseen kaupunkiympäristöissä ja haastavissa sääolosuhteissa.

Kuljettajan seurantaan kehitettävien ratkaisujen päätavoitteena on kehittää valvontajärjestelmä, joka tunnistaa sekä kuljettajan kognitiivisen tilan, kuten keskittymiskyvyn häiriintyneisyyden tai vireystilan laskun, että tunteet, kuten ahdistuneisuuden, paniikin tai vihaisuuden. Järjestelmä seuraa myös kuljettajan aikomuksia (kuten valmistautumista kääntymään) sekä kuljettajan ja matkustajien toimintaa ja asentoa. Näitä tietoja käytetään autonomisten ajotoimintojen optimointiin.

Kolmas sovellus pyrkii parantamaan tiellä liikkuvien turvallisuutta risteyksissä. Anturit havainnoivat kulkuneuvojen ja jalankulkijoiden sijainteja ja reittejä ja pyrkivät ennakoimaan luotettavasti heidän liikkeitään ja aikeitaan. Erityisesti jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden osalta tavoitteena on antaa tietoa liikeradoista ja välttää mahdolliset yhteentörmäykset.

Aidosti eurooppalainen yhteistyöhanke

NextPerception-hankkeen työ käynnistyi toukokuussa 2020, ja se kestää kolme vuotta. Hankkeessa on mukana yhteensä 43 kumppania seitsemästä maasta, ja sitä koordinoi VTT. Mukana on organisaatioita sekä liike-elämästä että tiedemaailmasta. Euroopan komissio ja kansalliset rahoittajat rahoittavat hanketta yhdessä ECSEL-yhteisyrityksen kautta. 

NextPerception project logo
Jaa
Johan Plomp
Johan Plomp
Visiomme tulevaisuudesta

Sykemittarit ja älykellot ovat vasta alkusoittoa. Entä jos älylaitteesi osaisi kertoa pulssisi lisäksi, missä vaiheessa pyörälenkkiä kannattaa hörpätä urheilujuomaa, jotta jaksat polkea pidempään?