Hiilikädenjäljestä tuli ympäristökädenjälki – VTT ja LUT kehittivät positiivisten ympäristövaikutusten mittarin ympäristötekojen tueksi

Uutiset, Lehdistötiedote

Hiilikädenjälki on mittari, jolla arvioidaan tuotteiden ja palveluiden positiivista ilmastovaikutusta. VTT ja LUT-yliopisto julkaisivat vuonna 2018 menetelmän ja ohjeistuksen hiilikädenjäljen arviointiin. Nyt menetelmää on tarkennettu ja ennen kaikkea laajennettu – hiilikädenjäljestä on tullut myös ympäristökädenjälki, joka kattaa laajemmin erilaisia ympäristövaikutuksia, kuten ilmanlaadun, ravinteet, resurssit ja veden. Samalla kädenjälki on sovellettavampi paitsi tuotteisiin myös yritys- ja hanketasolla.

”Kädenjälki on otettu Suomessa innostuneesti vastaan, se on jo olennainen osa monen yrityksen vastuullisuustyötä. Yritykset ovat kokeneet kädenjäljen arvokkaana välineenä tuotekehityksessä, strategisessa päätöksenteossa ja positiivisista ympäristövaikutuksista viestimisessä”, kertoo Ympäristökädenjälki-hankkeen projektipäällikkö Saija Vatanen VTT:ltä.

Yleensä ympäristövaikutuksia on ilmaistu negatiivisia vaikutuksia kuvaavilla jalanjälkimittareilla, kuten hiili- ja vesijalanjäljellä. Kädenjälki vastaa tarpeeseen arvioida ja viestiä positiivisista ympäristöhyödyistä. Päätavoitteita on kaksi: kannustaa vähentämään päästöjä ja resurssien käyttöä sekä viestimään aikaansaaduista hyödyistä. Ympäristökädenjälki auttaa osoittamaan, kuinka esimerkiksi asiakkaan ympäristöjalanjälki pienenee verrattuna vaihtoehtoisiin ratkaisuihin. 

Kädenjälki edelläkävijöiden työkaluna

Vastuullisuus on kansainvälisen liiketoiminnan keskiössä. Edelläkävijyys on pystyttävä osoittamaan ja viestimään luotettavasti, mutta kädenjälki-lähestymistapa on maailmalla yhä uusi asia. Tämä tarjoaakin suomalaisille yritykselle mahdollisuuden profiloitua edelläkävijöiksi tuotteilla ja palveluilla, joilla on positiivisia ympäristövaikutuksia. Kehitetty menetelmä soveltuu käytettäviksi kaikille tuotteille ja organisaatioille kaikissa maissa. Projektissa mukana ollut ANDRITZ Oy on yksi maailman johtavista sellu- ja paperiteollisuuden järjestelmien, laitteiden ja palvelujen toimittajista.

”Haluamme olla yrityksenä ympäristöasioissa vastuullinen toimija. Tämä edellyttää määrätietoista tutkimus- ja kehitystyötä. Ympäristökädenjälki-projektissa saimme työkaluja analysoida keinoja, joilla voimme kehittää teknologiaamme entistä ympäristöystävällisemmäksi”, kertoo tuotannon kehitysjohtaja Kaj Lindh ANDRITZ Oy:sta.  

Tavoitteena maksimoida positiiviset ympäristövaikutukset

Kädenjälkimenetelmää voidaan hyödyntää esimerkiksi tuote- ja tuotannon kehitykseen positiivisten ympäristövaikutusten maksimoimiseksi. Yritysten lisäksi kädenjäljestä hyötyvät myös kuluttajat.

”Tuotteen käyttäjän näkökulmasta kädenjälki tarjoaa perusteen valinnoille, joilla on mahdollista pienentää omaa ympäristöjalanjälkeään. Logiikka taustalla on yksinkertainen – mitä suurempi kädenjälki on, sen parempi”, kertoo LUT-yliopiston tutkijatohtori Kaisa Grönman.

Yritystason tarkasteluissa kädenjälkeä voidaan käyttää oman toiminnan vaikuttavuuden osoittamiseen sekä oman toiminnan ohjaamiseen. Kädenjäljen maksimoinnista on tullut tavoite oman jalanjäljen minimoinnin rinnalle.

VTT ja LUT-yliopisto kehittivät ympäristökädenjälkimenetelmiä yhdessä 16 projektiyrityksen kanssa ja hankkeen päärahoittajana toimi Business Finland. Yli kaksi vuotta kestäneen hankkeen lopputuloksena syntyi myös opas hiilikädenjäljen ja muiden ympäristökädenjälkien arviointiin. Opas neuvoo yritystä askel askeleelta arvioinnin toteuttamisessa ja ohjekirjan muotoon luotu ohjeistus pohjautuu olemassa oleviin standardoituihin ympäristövaikutusten arviointimenetelmiin, kuten elinkaariarviointiin, hiilijalanjälki- ja vesijalanjälkimenetelmiin. Ympäristökädenjälki-lähestymistapa antaa yrityksille mahdollisuuden viestiä ratkaisuidensa aikaansaamista ympäristöhyödyistä tieteelliseen laskentatapaan perustuen.Oppaaseen pääset tutustumaan täällä: https://cris.vtt.fi/en/publications/carbon-handprint-guide-v-20-applicable-for-environmental-handprin

Perehdy kädenjälki-menetelmään lisää täällä: https://www.handprint.fi/

 

Lisätietoja:

Saija Vatanen, projektipäällikkö, VTT

[email protected],

p. 040 540 8601


Kaisa Grönman, tutkijatohtori, LUT-yliopisto 

[email protected],

p. 040 5845895

Jaa
Visiomme tulevaisuudesta

Suurilla teollisuudenaloilla on merkittävä rooli ilmastotalkoissa. Rakennusmateriaalien, sementin, teräksen, kemikaalien ja muovien tuottaminen ilmastoystävällisesti on valtava loikka kohti vähähiilistä maailmaa.