Rakennusteollisuudelle kehitetään käytännön ohjeet teräsrakenteiden uusiokäyttöön VTT:n johdolla

Projektiuutiset

Parin vuoden takaisessa eurooppalaisessa PROGRESS-yhteistyöprojektissa kehitettiin VTT:n johdolla yksikerroksisille teräsrakenteille uusia kiertotalouden ratkaisuja, purettavien teräsrakennusten teräsosien talteenottoa ja muuta hyötykäyttöä. Nyt hankkeelle on saatu käynnistettyä kaksivuotinen jatkoprojekti, jonka päätavoitteena on erityyppisten käytännön ohjeiden tuottaminen hyödyntäen äskettäin kehitettyjä teknisiä menetelmiä ja digitaalisia työkaluja.

Rakentaminen ja purkaminen tuottaa Euroopan suurimmat hiilipäästöt ja jätevirran. Vaikka rakenneteräkset saadaan lähes kokonaan talteen, on niiden kierrättäminen hyvin energiaintensiivistä, minkä vuoksi materiaalin uusiokäyttö ilman sen uudelleen sulattamista tarjoaa ympäristön kannalta tehokkaamman ratkaisun. Purkamisen menettelytapojen järkeistäminen ja yhtenäistäminen sekä materiaalien uusiokäytön hyödyntäminen vaatii ohjeistusta, selkeää kustannus- ja ympäristövaikutusten laskentatapaa ja muuta teknistä dataa toimenpiteiden kehittämiseen ja eteenpäin viemiseen.

”Elokuun lopulla käynnistetyssä ADVANCE-hankkeessa on tarkoitus kehittää erityisesti ohjeistusta alalle. Suomessa vuoden 2025 alussa voimaan tuleva uusi Rakennuslaki tulee vaatimaan mm. hiilijalanjäljen ja muiden ympäristövaikutusten kontrollointia rakennushankkeissa. Saman suuntaisia määräyksiä ollaan tällä hetkellä kehittämässä myös useissa muissa Euroopan maissa. ADVANCE-hankkeessa on tarkoitus tuottaa yhtenäinen laskentamenetelmä näiden ympäristövaikutusten arviointiin sekä ohjeistus uusiokäytön käytännön toteutukseen”, sanoo erikoistutkija Petr Hradil VTT:ltä. 

Suomessa, Ruotsissa ja muutamissa muissa Euroopan maissa on jo olemassa ohjeita, miten käytännön tasolla voidaan uusiokäyttää vanhoja teräsrakenteita ja teräsmateriaalia. EU-tasolta tämä yhteinen ohjeistus vielä puuttuu. Tämä ohjeistus on tarkoitus tuottaa ADVANCE-hankkeen puitteissa ja kääntää useammille eurooppalaisille kielille. Lisäksi jo olemassa olevaa mobiilisovellusta kehitetään web-työkaluksi BIM-toiminnoilla.

Jo päättyneen PROGRESS-projektin keskeiset tulokset on koottu julkaisuun “PROGRESS 2017-2020 – European recommendations for reuse of steel products in single-storey buildings”, joka on ladattavissa alla näkyvän linkin kautta. Alalta kuitenkin puuttuu edelleen tekninen standardointi niin suunnittelutyön kuin rakennus- ja purkutöiden toteutuksen osalta, mille ADVANCE-hanke antaa tarvittavan alkusysäyksen ja auttaa mainittujen standardien kehityksessä.

loaddischargingarea

Syyskuun 2023 alussa käynnistynyt ADVANCE-hanke päättyy elokuun lopussa 2025. Hankkeen budjetti on noin 1,5 miljoonaa euroa, josta EU rahoittaa 0,8 miljoonaa euroa. VTT :n johtaman hankkeen partnereita ovat Teräsrakenneyhdistys TRY (Suomi), Purkupiha Group Oy (Suomi), The British Constructional Steelwork Association Ltd. (BCSA, Iso-Britannia), RWTH Aachen University (Saksa), Arcelor Mittal R&D Luxembourg (Luxemburg), Industrial Technical Centre of Metal Construction CTICM (Ranska), Bauforumstahl e.V. (BFS, Ranska), Czech Technical University in Prague (Tsekki), University of Coimbra (Portugali), Universitatea Politehnica Timisoara (Romania) ja ECCS, European Convention for Constructional Steelwork (Belgia).

Linkki ADVANCE verkkosivulle: https://www.steelconstruct.com/eu-projects/advance/
Linkki päättyneen PROGRESS projektin verkkosivulle: https://www.steelconstruct.com/eu-projects/progress/
Blogi: Reuse of building components fights waste

Kuvat: Purkupiha Oy

Share
Petr Hradil
Petr Hradil