Sign In

Baltica XI työpaja

 

KUUMIEN KOMPONENTTIEN ELINIKÄ JA ELINIKÄTARKASTUKSET 11.-13.6.2019

Eliniänhallinta osana taloudellista ja turvallista käyttöä

Lämpövoimalaitokset ja muut kuumia rakenteita hyödyntävät prosessilaitokset vanhenevat väistämättä. Vanhenevien komponenttien turvallisuusriskejä sekä taloudellisia menetyksiä voidaan välttää oikein ajoitetuilla ja kohdistetuilla tarkastuksilla sekä tuntemalla komponenttien eliniät ja vaurioitumismekanismit mahdollisimman tarkasti. Tämä voidaan saavuttaa hyvin suunnitelluilla elinikätarkastuksilla ja -määrityksillä. Osana Baltica XI -konferenssia järjestetään kuumien rakenteiden eliniästä, sitä rajoittavista tekijöistä ja elinikätarkastuksista suomenkielinen työpaja, jonka aiheina ovat:

  • Kuumien rakenteiden elinikä ja sen arviointi: Mitä uutta?
  • Elinikätarkastukset osana laitoksen taloudellista ja turvallista käyttöä
  • Valmistuksen ja korjauksen uudet ratkaisut
  • Uudet rikkomattomat ja miniatyyrimenetelmät käyttökunnon ja eliniän arviointiin
  • Elinikä, vaurioituminen ja käyttökuntoon palauttaminen – esimerkkejä:
      • kattilat, putkistot, turbiinit, reaktorit, painelaitteet

 

Työpaja rakentuu näistä aiheista suomeksi pidettävistä luennoista ja keskustelutilaisuuksista. Vetäjät ja luennoitsijat edustavat eturivin asiantuntemusta työpajan aihepiirin ja sen haasteiden ratkaisussa.

TÄRKEITÄ PÄIVÄMÄÄRIÄ

Ilmoittautuminen luennoitsijaksi 23.11.2018.
Aiheen hyväksyntä 18.1.2019.
Esityksen toimitus tarkastukseen 14.5.2019.

PAIKKA & MAJOITUS

Työpaja järjestetään Ruotsin laivalla, jossa myös majoitutaan

ILMOITTAUTUMINEN

Työpaja järjestetään englanninkielisen konferenssin yhteydessä. Osallistumismaksu sisältää pääsyn muihin sessioihin sekä konferenssijulkaisun.

Ilmoittautuminen