Lohkoketjuteknologia kirittämään hyvinvointipalveluita

News, Press release

VNK:n tiedote

VTT selvitti lohkoketjuteknologian mahdollisuuksia ja hyötyjä sosiaali- ja terveydenhuollossa osana valtioneuvoston vuoden 2017 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa. Teknologiaa voisi raportin mukaan hyödyntää mm. verkostoon kuuluvien hyvinvointituotteiden laatutietojen varmentamiseen, sillä varmennetulle tiedolle on kasvava tarve siirryttäessä kalliista hoidoista ennakoivaan hyvinvoinnin ylläpitoon.

Lohkoketju on tekniikka, jolla toisilleen vieraat toimijat voivat yhdessä tuottaa ja ylläpitää tietokantoja hajautetusti. Tällä hetkellä helpoimmat ratkaisut sote-kentän vaatimuksiin löytyvät suljetuista ja luvanvaraisista lohkoketjutoteutuksista. Avoimiin lohkoketjuihin siirtyminen vaatii enemmän teknisten, kuten tietojen salaamiseen liittyvien ratkaisujen selvittämistä ja toteuttamista.

Sähköiset älysopimukset käyttöön?

Mahdollisena sovelluskohteena raportissa nousivat esille myös sähköisiin palveluihin liittyvät sopimukset ja maksut.  Lohkoketjuteknologian avulla voidaan toteuttaa sekä palveluntarjoajien välisiä että palveluntarjoajan ja asiakkaan välisiä maksuja.  

Raportissa ehdotetaan hyvinvointirahan ja lohkoketjuilla toteutettujen älysopimusten käyttöönottoa. Älysopimusten avulla voidaan motivoida yksilöitä ja yrityksiä sekä vauhdittaa ja suunnata uuden markkinan muodostumista ketterästi. Tämä helpottaa myös aiempaa edullisempien palvelujen ja erityisesti älykkäiden hyvinvointipalvelujen tukemista. 

Erityisesti sähköisiin palveluihin liittyvissä pienemmissä maksuissa lohkoketjuilla toteutettu sopimus ja arvonsiirto voivat olla esimerkiksi perinteistä palvelusetelijärjestelmää joustavampi ratkaisu.   

Maakuntien ja palveluntuottajien välinen laskutus tehostuisi lohkoketjussa automaattisesti toimivilla älysopimuksiin perustuvilla palveluseteleillä. Älysopimukset mahdollistavat eri toimijoiden välisen saumattoman yhteistoiminnan sekä erilaisten kannustinten automaattisen käsittelyn palvelusetelin yhteydessä.

Palvelusetelien kokeileminen älysopimuksilla joko kansallisella pilotilla tai yhteispilotilla Viron ja/tai Ruotsin kanssa, olisi hyödyllinen ja mahdollistaisi riittävän osaamisen karttumisen älysopimusten mahdollisuuksista. 

Tulevaisuudessa yhtenä merkittävänä haasteena tulee olemaan tietojen suojaus ja tiedon eheyden varmistaminen. Lohkoketju soveltuukin huonosti terveystietojen ja muiden arkaluontoisten tietojen tallennukseen eikä tule korvaamaan perinteisiä tietokantoja raa'an datan tallettamisen välineenä.

Julkaisu on toteutettu osana valtioneuvoston vuoden 2017 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa.

Julkaisu ja VNK:n tiedote verkossa: http://vnk.fi/artikkeli/-/asset_publisher/lohkoketjuteknologia-kirittamaan-hyvinvointipalveluita

Lisätietoja valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnasta tietokayttoon.fi

Share
Jarno Salonen
Jarno Salonen