VTT:n uusi prosessikemian pilotointialusta Espoossa on valmis vauhdittamaan bio- ja kiertotaloutta

Uutiset, Lehdistötiedote

VTT:n uusi prosessikemian pilotointialusta VTT Bioruukki -pilotointikeskuksessa vaikuttaa arkeemme: mitä puemme päällemme, mitä syömme, miten liikumme. Se on suunniteltu nopeuttamaan yritysten ja tutkimusorganisaatioiden bio- ja kiertotaloushankkeita. Prosessien modernisointi ja digitalisointi tarjoavat aiempaa paremmat työkalut esimerkiksi muovin kemiallisen kierrätyksen kehittämiseen.

”VTT Bioruukissa ja sen avajaisiaan viettävällä kemian pilotointialustalla ratkaisemme aikamme suurimpia haasteita - ilmastonmuutosta ja luonnonvarojen kestävää käyttöä. Samalla uudistamme yritysten liiketoimintaa ja luomme niille kasvun mahdollisuuksia. VTT Bioruukki on viiden vuoden taipaleellaan osoittanut vahvuutensa ja toiminut useiden maailman megahaasteita ratkaisevien läpimurtojen katalysaattorina”, toteaa VTT:n toimitusjohtaja Antti Vasara.

Katso tallenne kemian pilotin avajaistapahtumasta

VTT Bioruukissa ja sen kemian pilotointialustalla ratkaisemme aikamme suurimpia haasteita - ilmastonmuutosta ja luonnonvarojen kestävää käyttöä
Antti Vasara

Kemian pilotointialustan myötä VTT Bioruukki vahvistaa paikkaansa maailman merkittävien pilotointikeskusten joukossa. ”Kehitämme kemian pilotointialustalla uusia lisäarvoisia tuotteita bio- ja kierrätysmateriaaleista. Se täydentää VTT Bioruukissa jo olemassa olevia prosessointiteknologioita kokonaisvaltaiseksi ketjuksi raaka-aineista tuotteiksi. Osa raaka-aineista on sellaisia, joita on pidetty hyvin vaikeasti kierrätettävinä”, kertoo VTT:n liiketoiminta-alueen johtaja Jussi Manninen ja toivottaa yritykset tervetulleiksi kokeilemaan ideoitaan.

Yli 20 vuotta prosessikemian innovaatioita

VTT:n prosessikemian koetehdastoiminta käynnistyi 1990-luvun lopulla Rajamäellä ja Otaniemessä. Pilotoinnin tarkoitus on viedä uusia, laboratorioissa hyviksi todennettuja ideoita ja menetelmiä kohti teollisen tuotannon mittakaavaa. Tällaisia kehitystöitä VTT on toteuttanut esimerkiksi tärkkelyspohjaisten paperikemikaalien tuotannon uudistamiseksi, uusiutuvien polttoaineiden raaka-aineiden esikäsittelyyn, erikoiskemikaalien ja -polymeerien syntetisointiin ja selluloosapohjaisten tekstiilikuitujen valmistamiseen. 

Muovijätettä kemialliseen kierrätykseen

Vaihtoehtoisten muovimateriaalien ja muovin kierrätyksen kehittäminen ovat tärkeimpiä tehtäviä VTT Bioruukin prosessikemian pilotointialustan toiminnassa. Kemiallisen kierrätyksen avulla voidaan toteuttaa tehokkaasti muovien kierrätystavoitteita. Näin teollisuus pystyisi hyödyntämään myös huonolaatuista kierrätysmateriaalia. 

Muovin kemiallinen kierrätys on yksi viidestä toimitusjohtaja Antti Vasaran hiljattain julkaisemalla eksponentiaalisen toivon listalla. Se esittelee viisi alaa, joihin panostamalla Suomella ja Euroopalla on mahdollisuus menestyä. Lisäksi VTT:n A Circular Economy of Plastics -julkaisussa kerrotaan muoviongelman ratkaisemisesta ekosuunnittelulla, lajittelulla, mekaanisella kierrätyksellä, fossiilisten raaka-aineiden käytön vähentämisellä ja muovien kemiallisella kierrätyksellä.

VTT Bioruukki -pilotointikeskus pienentää yritysten tuotekehitykseen liittyvää riskiä

VTT Bioruukki on vuonna 2015 Espoon Kivenlahteen perustettu maailman mitassa merkittävä pilotointikeskus, jossa suomalainen teollisuus ja pk-sektori voivat kehittää ja kaupallistaa tuote- ja prosessikonseptejaan entistä nopeammin ja halvemmalla.  Viedessään tuotekehitystään kaupallistamiseen asti yritysten riski pienenee, kun ne hyödyntävät VTT:n asiantuntijoita ja tutkimusympäristöjä. Samalla ne voivat välttyä omien pilotointialustojen rakentamiselta ja säästää merkittävästi aikaa ja rahaa. Yritykset voivat myös hyödyntää kehityshankkeissaan eurooppalaisen Pilots4U-verkoston palveluja.

Vuoden 2014 jälkeen VTT Bioruukki -pilotointikeskukseen on investoitu vaiheittain noin 35 miljoonaa euroa termokemian, biomassan prosessoinnin, tekstiilikuitujen valmistuksen ja viimeisimpänä prosessikemian pilotointialustoihin. Tämän lisäksi on tehty merkittäviä investointeja uusien puukuitupohjaisten materiaalien pilotteihin Jyväskylässä sekä muovien prosessoinnin ja mekaanisen kierrätyksen laitteistoihin Tampereella. 

Meaningful chemistry -avajaiset verkossa

Prosessikemian pilotointialustan virtuaalinen Meaningful chemistry -avajaistapahtuma pidetään VTT Bioruukissa 23.9.2020 klo 15 - 16. Tapahtuman tallenne on nähtävissä myöhemmin. 

Jaa
Jussi Manninen
Jussi Manninen
Executive Vice President
Visiomme tulevaisuudesta

Tehokkailla ratkaisuilla, uusiutuvilla raaka-aineilla ja kiertotaloudella voimme varmistaa, että resurssit riittävät kaikille.