Kalibrointi- ja mittauspalvelut

VTT MIKESin kalibrointi- ja mittauspalvelut täyttävät testaus- ja kalibrointilaboratorioiden pätevyysvaatimuksia kuvaavan standardin ISO/IEC 17025 vaatimukset. VTT MIKES täyttää myös laadunhallintajärjestelmiä käsittelevän standardin ISO 9001 vaatimukset ja on sertifioitu sen mukaan.

Lyhyesti

Kansainvälistä kilpilukykyä ja luotettavuutta

Korkealaatuiset laboratoriomme tarjoavat tarkimmat mittaukset ja kalibroinnit – lähes 1600 todistusta vuodessa – Suomessa.

VTT MIKES tarjoaa kalibrointipalveluita seuraavilla alueilla

Olemme koonneet artikkelisarjaamme tietoa SI-mittayksiköistä ja niihin liittyvistä kalibrointipalveluistamme:

 

VTT MIKES noudattaa kalibrointilaboratorioiden ISO 17025 -standardia

VTT MIKESin kalibrointi- ja mittauspalvelut täyttävät testaus- ja kalibrointilaboratorioiden pätevyysvaatimuksia kuvaavan standardin ISO/IEC 17025 vaatimukset. VTT MIKES täyttää myös laadunhallintajärjestelmiä käsittelevän standardin ISO 9001 vaatimukset ja on sertifioitu sen mukaan.

VTT MIKES on Suomen puolesta allekirjoittanut CIPM MRA -sopimuksen (Kansainvälisen paino- ja mittakomitean vastavuoroinen tunnustamissopimus), jonka puitteissa kansalliset metrologialaitokset osoittavat mittanormaaliensa ja antamiensa kalibrointitodistusten kansainvälisen vastaavuuden. Sopimus edellyttää, että kansallisten metrologialaitosten laatujärjestelmät täyttävät standardin ISO/IEC 17025 vaatimukset. EURAMETin laatukomitea (EURAMET TC-Q) tarkistaa standardin noudattamista säännöllisesti. 

Ohjeita kalibroinnin tilaamiseen ja laitteiden toimittamiseen

Kalibroinnista ja sen ajankohdasta tulee aina sopia etukäteen ennen laitteiden MIKESiin toimittamista. Laitteen/laitteiden mukana tulee seurata lähete, jossa kerrotaan yksityiskohtaisesti mitä halutaan kalibroitavan eli mittattavat asteikot, mittauspisteet jne. Samoin yhteystiedot, laskutus- sekä lähetysosoitteet tulee ilmoittaa. Asiakasta pyydetään myös ilmoittamaan laitteen palautustapa. MIKES palauttaa kalibroitavaksi tulleet laitteet asiakkaan pakkauksessa ja vakuuttaa lähetyksen asiakkaan lukuun sitä erikseen pyydettäessä. MIKES ei vastaa laitteille kuljetuksen aikana mahdollisesti aiheutuvista vahingoista.​ Kalibrointitoimeksiannoissa noudatetaan soveltuvin osin VTT:n yleisiä sopimusehtoja.

Tarjouspyynnöt ja tiedustelut: kalibroinnit@vtt.fi

Jaa
Kaj Nummila
Kaj Nummila
Solution Sales Lead
Tutkimusosaaminen