VTT iBEX – Innovaatiota monimutkaisuuteen

VTT:n Learning Lab on VTT:n strategiatiimin johtamien strategisten aloitteiden kokeellinen tila, jonka tarkoituksena on kehittää kyvykkyyksiä kestäviin ja merkityksellisiin tulevaisuuksiin.

Complex intersection

Kasvavan globaalin ongelmakentän monimutkaisuuden hallitseminen edellyttää tulevaisuuden näkökulmia, monitieteistä yhteistyötä sekä siirtymää puhtaasti teknologisesta innovoinnista kohti niin kutsuttua systeemistä innovointia.

Innovaatiota monimutkaisuuteen

VTT:n Learning Lab sisältää lippulaiva-aloitteita, kuten VTT Futures Perspectives ja VTT iBEX, jotka tuovat tulevaisuus- ja systeemitietoisuutta innovaatiokäytäntöihimme.

VTT:n Futures Perspectives

VTT:n Futures Perspectives on foorumi monipuoliselle keskustelulle teknologian roolista yhteiskunnassa. Tavoitteenamme on edistää tulevaisuuden kyvykkyyksiä, jotka ohjaavat teknologista kehitystä suuntaan, joka palvelee sekä ihmiskuntaa että luontoa pitkällä aikavälillä. 

People working on one whiteboard

VTT:n Futures Perspectives -sisällöt

Futures Perspectives -alustalla julkaisemme uutta sisältöä blogeina, videoina ja asiantuntijakeskusteluina aiheista, jotka liittyvät monimutkaisuuteen, tulevaisuuksiin, vaikuttavuuteen sekä luonnontieteiden, yhteiskuntatieteiden ja humanististen tieteiden väliseen yhteistyöhön. Tavoitteenamme on tuoda yhteen erilaisia näkökulmia keskustelemaan aikamme merkityksellisimmistä aiheista.

 • Blogisarja

  Futures Perspectives -sarjaa kirjoitetaan yhdessä ajattelijoiden ja tekijöiden kanssa laajalta tieteen ja toimialojen kirjolta. Emme väitä esittävämme alkuperäisiä ideoita blogisarjassamme, vaan pyrimme syntetisoimaan parasta ajattelua eri näkökulmista. Tavoitteenamme on julkaista blogeja kuukausittain.

 • Videot

  Masterclass-videosarjamme tarjoaa mahdollisuuden tutkia monimutkaisuuteen, tulevaisuuksiin ja monitieteisyyteen liittyviä aiheita moninäkökulmaisen linssin kautta. Videot korostavat, miten yhteiskunnallinen vuoropuhelu ja osallistuminen johtavat laadukkaampiin innovaatioihin ja vaikutuksiin.

 • Asiantuntijakeskustelut

  Osana iBEX-innovaatio-ohjelmaa olemme kutsuneet inspiroivia luennoitsijoita keskustelemaan innovoinnista monimutkaisessa ympäristössä ja teknologian laajemmasta roolista yhteiskunnassamme. Asiantuntijakeskustelut ovat avoimia kaikille VTT:läisille.

VTT iBEX -innovaatio-ohjelma

VTT iBEX on VTT:n sisäinen, strateginen innovaatio-ohjelma, jossa kehitämme taitoja ja kyvykkyyksiä monimutkaisten systeemisten haasteiden ratkaisemiseksi.

VTT iBEX:iin osallistuvat tiimit saavat tukea tulevaisuuteen suuntautuviin projekteihinsa paremman systeemisen ymmärryksen kehittämisessä omaan tutkimusaiheeseensa liittyen, systeemin vipupisteistä ja lopulta innovoinnista, joka maksimoi positiiviset vaikutukset minimoiden samalla haitat.

VTT iBEX team

VTT iBEX -teemat

VTT iBEX -ohjelma kutsuu VTT:n tutkijoita eri tieteenaloilta jakamaan oppimismatkan monimutkaisiin yhteiskunnallisiin haasteisiin.

Tiimit luovat yhteisiä tulevaisuuden skenaarioita ja tunnistavat siirtymäpolkuja kohti visioitaan. Polkujen kriittiset tutkimuskysymykset hiotaan yhdessä useiden sidosryhmien kanssa ja arvioidaan niiden mahdollinen vaikuttavuus - sekä positiivinen että negatiivinen.

Hiottuja tutkimuskysymyksiä käytetään pohjana sisäiselle yhteistyölle ratkaisujen luomiseksi muiden VTT:n tutkijoiden kanssa.

Vuoden 2024 teemat ovat: Tulevaisuuden energia, Tulevaisuuden materiaalit ja Tulevaisuuden ruokamaailma.

Monitieteellisille tiimeille voidaan myöntää jopa miljoonan euron rahoitus kahden vuoden aikana.

 • Tulevaisuuden energia

  Miten voimme pysäyttää energian kulutuksen kasvun tai vähentää energian kulutusta maailmanlaajuisesti?  Minkälainen olisi optimaalinen energiajärjestelmä?

 • Tulevaisuuden materiaalit

  Miten voimme vähentää pakkausmateriaalien käyttöä ja kehittää uudelleenkäyttöä?

 • Tulevaisuuden ruokamaailma

  Minkälainen voisi olla tulevaisuuden paikallinen ruokapalvelu (ruokatori)?

Tervetuloa innovoimaan kanssamme!

Olitpa sitten yrittäjä, julkinen viranomainen, insinööri, maanviljelijä tai ehkä ravitsemusterapeutti, kuulisimme mielellämme sinusta ja oppisimme sinulta. Ota yhteyttä, jos haluat tehdä kanssamme yhteistyötä esimerkiksi mentorina.

Masterclass videoita

Asiantuntijakeskusteluja

Keynote 1: Challenging the transitions

Keynote 2: Let's talk impact!

Keynote 3: Responsible innovation in complex systems

Keynote 4: Navigating complexity

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus:

Uutiset

Katri ja Thomas Helsingin Sanomien mielipidekirjoituksessa teknologian roolista tulevaisuuden yhteiskunnassa.

VTT iBEX -tiimimme toimi mentoreina Solve the SDGs Hackathonissa huhtikuussa 2023.

Yhteystiedot:

Katri Kallio
Katri Kallio
VTT Futures Perspectives
Szymon
Szymon Wiktorowicz
VTT iBEX

VTT iBEX -haku

Seuraava VTT iBEX -haku julkaistaan keväällä 2024. Pysy kuulolla.