VTT:n digitalisaatioprojekti auttoi Pikku-Riikan alustatalouden äärelle

Blogit
Jukka Kääriäinen,
Leila Saari

VTT:n vetämässä DigiLeap-projektissa edistettiin pk-yritysten digitalisaatiota kyselyin, digikartoituksen, haastatteluiden ja sparrausten avulla. Pikku-Riikan toimitusjohtaja Riikka Pesämaa vastasi yrittäjäverkostossa jaettuun kyselyyn, koska hänellä oli kivijalkakauppiaille tyypillinen tarve vähentää omiin ostoihin sitoutunutta pääomaa ja siihen liittyvä kehitysidea.

Pikku-Riikka on Limingassa toimiva naisten muotiin keskittynyt Style&Lifestyle -myymälä. Toimitusjohtaja Riikka Pesämaa avasi liikkeen vuonna 2009 vanhaan navettaan remontoituihin liiketiloihin, joita on myöhemmin laajennettu. Riikan tyyli ja yksilölliset vaatteet ovat löytäneet naisten sydämiin Facebook-sivujen avulla laajasti ympäri Suomen. Verkkokauppa avattiin vuonna 2014 asiakkaiden toiveesta. Pienen vaatetusalalla toimivan kivijalkakauppiaan ongelma on se, että ostot on yleensä tehtävä jopa vuosi etukäteen, eli pääomaa on kiinni tuotteissa, jotka tulevat myymälään vasta vuoden päästä.

Pikku-Riikan digitalisaation kehittäminen sai alkunsa DigiLeap-projektin kyselystä keväällä 2018. Sen jälkeen VTT teki Riikan kanssa yrityksen digitilanteen kartoituksen, jossa hyödynnettiin projektissa ApuaDigiin -sivustolle koottuja työkaluja. Tässä kartoituksessa tunnistettiin ennakko-ostopalvelu potentiaalisimmaksi toteutettavaksi digikehitysideaksi. Selvitettiin myös, kuinka yrityksessä profilointiin perustuva vaatteiden ”ehdotuspalvelu” toimii tällä hetkellä. Ensimmäisen ratkaisuidean jälkeen määrittelytyöhön tuli mukaan IT-talo, Hiottu Oy, joka löytyi Riikan omasta naisyrittäjäjohtajien verkostosta. Määrittelyn aikana kuvattiin digitaalinen alustaratkaisu, jonka avulla kauppias voi testata ajattelemiensa hankintojen kiinnostavuutta asiakaskunnallaan jo ennen tilausten tekemistä.

Seuraavassa vaiheessa suunniteltiin tarvittavia toimenpiteitä, resursointia ja vaiheistusta ratkaisun toteuttamiseksi. Ensimmäisen Proof-of-Consept -vaiheen toteutukseen edettiin Business Finlandin Innovaatiosetelirahoituksella Hiottu OY:n kanssa.

Hyvän IT-talon löytäminen kumppaniksi on tärkeää mikroyritykselle. Tämä ei kuitenkaan poista sovelluksen määrittelyyn osallistumisen tärkeyttä. On hyvä ymmärtää toimialaansa ja asiakkaitaan, jotta voidaan tilata laadukas IT-ratkaisu”, toimitusjohtaja Riikka Pesämaa painottaa.
Riikka Pesämaa, toimitusjohtaja, Pikku-Riikka

Prototyyppiä on jo testattu Pikku-Riikan olemassa olevasta asiakaskunnasta valikoidulla käyttäjäjoukolla. Riittävän testikokemuksen jälkeen kehitystyötä halutaan jatkaa eteenpäin. Kivijalkakauppiaan näkökulmasta ennakko-ostoalusta mahdollistaa asiakastarpeen tarkistamisen messuilla, jopa ennen oman ostopäätöksen tekemistä. Loppuasiakas voi ilmaista sovelluksella kiinnostuksensa ja siten varmistaa, että tuote tulee myyntiin. Kivijalkakauppiaan ei puolestaan tarvitse sitoutua tuotteisiin, joita asiakkaat eivät aio ostaa. Näin kauppias minimoi sekä oman varastonsa arvoa että kiertoaikaa ja erityisesti myymättä jäävien tuotteiden aiheuttamaa tappiota. Tarkoituksena on tehdä sellainen ennakko-ostoja tukeva alusta, jota voivat hyödyntää Pikku-Riikan lisäksi muutkin yritykset, koska se on sekä kauppiaiden että asiakkaiden yhteinen etu ja parantaa erityisesti pienten kivijalkakauppojen selvitytymisedellytyksiä yhä kovenevassa kilpailussa globaalissa verkkokauppakilpailussa.

Riikka toteaa, että jäsennetty eteneminen ja sparraus digitilanteen selvittämisessä ja digiratkaisun kehittämisessä oli yrittäjän kiireisessä arjessa tärkeää, sillä muuten kauaskantoisempi kehitystyö olisi helposti jäänyt akuuttien päivänpolttavien tilanteiden jalkoihin.

Nyt yrittäjä hakee mahdollisuuksia edetä ennakko-ostoalustan toteutuksessa. Haussa on sekä yhteistyökumppanit että rahoitusmalli. Yhteistyökumppaneita ovat sekä alustaratkaisun toteuttaja, sen kaupallistaja sekä alustan uudet käyttäjät erilaisine tuoteperheineen ympäri Suomea tai jopa Eurooppaa.

Jaa
Jukka Kääriäinen
Jukka Kääriäinen
Leila Saari
Leila Saari