Teknologioista ratkaisuja kuluttajajakelun ja verkkokaupan murrokseen

Blogit
Arttu Lauhkonen

Oletko tilannut jotakin verkkokaupasta joko kotiin kuljetettuna tai noutopisteeseen? Tai voiko kenties yrityksesi tuotteita tilata kotiin verkosta? Jos vastauksesi on kyllä, olet osaltasi edesauttanut muutosta, jossa verkkokaupan nopea kasvu ja verkon mahdollistamat uudet tavat tarjota palveluja ravistelevat perinteistä kuluttajakaupankäyntiä.

Osana tätä trendiä kuluttajatuotteiden toimitus valmistajalta tai tukkukaupoilta loppukäyttäjälle tapahtuu yhä useammin ilman ”välikätenä” toimivia jälleenmyyjiä tai esimerkiksi keskusvarastoja. Toisin sanoen tavaroiden toimitusketjut tuotteen alkulähteiden ja loppukäyttäjien välillä suoristuvat ja virtaviivaistuvat. 

Suoraan kuluttajalle suunnattujen kuljetuksien ja niihin liittyvien palvelujen kysyntä kasvaa kuitenkin tarjontaa nopeammin. Verkkokaupan toimituksia ei aina koeta joustaviksi ja ne vaativat usein aikataulujen setvimistä tai tavaran hakemista noutopisteestä kaukaa kotoa. Joustavampia ja kuluttajakeskeisempiä kuljetuspalveluita ja niiden oheispalveluja syntyy, muttei samalla vauhdilla esimerkiksi verkkokaupankäynnin kasvun kanssa. OPEN MODE –tutkimushankkeessa pyritään löytämään ratkaisuja, joiden avulla jakelutoiminta ei muodostu pullonkaulaksi verkkokaupankäynnin puskeman muutoksen keskellä.  

Perinteinen kuluttajakauppa on etenkin kasvukeskuksissa pohjautunut suuriin jatkuvasti kasvaviin myymälöihin tai ostoskeskuksiin, joihin ihmiset saapuvat fyysisesti ostoksille. Toimintamalliin liittyy paljon vaivannäköä kuluttajilta sekä suuria investointeja myymälöihin, varastoihin ja niihin liittyvään infrastruktuuriin. Uudenlainen jakelulogistiikka, jossa suorat kuluttajatoimitukset ovat keskiössä, tuo merkittäviä mahdollisuuksia parantaa kaupan alan kokonaistehokkuutta. Kun tarve investoida kalliisiin varastoihin ja vähittäismyymälöihin vähenee, ja toimitusketjut suuntautuvat aiempaa suoraviivaisemmin loppukäyttäjälle, saavutetaan sekä aika- että kustannussäästöjä. Kuluttajalle tämä näkyy yksinkertaisesti vähentyneenä tarpeena käyttää aikaa ja energiaa tavaran etsimiseen ja kuljettamiseen esimerkiksi myymälästä kotiin.

Digitaalisia ratkaisuja jakelun tueksi

Edellä visioituja hyötyjä ei kuitenkaan voida saavuttaa ilman tehokkaasti järjestettyjä kotiinkuljetuksia. Ratkaisuja selvitetään VTT:n, Helsingin yliopiston sekä yrityskumppaneiden eNexus, Hakonen ja OGOship kanssa osana OPEN MODE -tutkimushanketta, jossa etsitään uusia kuluttajakeskeisempiä, joustavampia ja tehokkaampia logistiikkakonsepteja kuluttajatuotteille. Hankkeessa mukana olevat yritykset tekevät kehitystyötä tilaus-toimitus -ketjun hallinnan parissa. Tavoitteena on luoda järjestelmäkokonaisuuksia, joissa hoituisi mm. monipuolisten palveluiden tarjoaminen, tiedonvaihto ja tavarankulun hallinta lähtöpisteestä loppuasiakkaalle. 

Yhtenä hankkeen tutkimuksen kohdealueena ovat digitaalisuuteen perustuvat teknologiat ja niihin liittyvät uudet mahdollisuudet jakelulogistiikassa. Kuluttajajakelukentällä syntyy uusia palvelukonsepteja ja uudet digitaaliset osin muilta aloilta tutut teknologiat ovat tekemässä tuloaan verkkokaupan jakelulogistiikassa. Nämä esimerkit vievät verkkokauppaa jo uuteen suuntaan:

1.    Esimerkiksi pakettiautomaatit ovat ilmestyneet kauppojen yhteyteen ja vastaavantyyppisten lokerojärjestelmien tulo mm. taloyhtiöiden yhteisiin tiloihin yhdessä älylukkojen kanssa on tuomassa loppujakelua yhä joustavammin loppuasiakkaan ulottuville.

2.    Toisena esimerkkinä ovat yksityisessä harrastekäytössä ja logistiikkamaailmassakin yleistyneet droonit. Drooneja on hyödynnetty muun muassa varastoalueiden tarkastelussa, ja maailmalla ensimmäiset palvelukokeilut ruoan kotiinkuljetuksissa on toteutettu. On mielenkiintoista seurata, miten lennokkeja koskeva lainsäädäntö kehittyy, miten niiden rajalliseen kantokykyyn ja akunkestoon liittyviin haasteisiin vastataan ja miten ihmiset tulevat suhtautumaan teknologiaan. 

3.    Kolmantena esimerkkinä mainittakoon satelliittipaikannukseen ja kuljetusten joukkoistamiseen perustuvat kokonaisuudet, joiden kautta voidaan kehittää keinoja vapaana olevien jakelijoiden tavoittamiseksi esimerkiksi kuljetusten kysyntäpiikkien aikaisessa kapasiteettipulassa.

Kuljetusalan ammattilaisille suunnatun kyselyn perusteella teknologioita olisi mahdollista hyödyntää nykyistäkin enemmän kuluttajajakelussa. Erityisesti uusien kuluttajaryhmien saaminen verkkokaupan asiakkaiksi mutta myös olemassa olevien asiakkaiden kasvaviin laatuvaatimuksiin vastaaminen edellyttää nykyistä monipuolisempia jakelulogistiikan ratkaisuja. Yrityksille uusien ratkaisujen kehittäminen etujoukoissa tarjoaa mahdollisuuden saada kilpailuetua jo valmiiksi hyvin kilpaillussa kuluttajakaupan ja kuljetusten maailmassa.

Jaa
Arttu Lauhkonen
Arttu Lauhkonen
Research Scientist
Visiomme tulevaisuudesta

Terveydenhuolto, työelämä ja elinympäristömme ovat murroksessa. Tieteen ja teknologian tulee edistää hyvää elämänlaatua mahdollisimman monelle.