PEMEL

VTT LaunchPad spin-off-hautomotiimi

Uusi, modulaarinen elektrolyysijärjestelmä, joka on suunniteltu ja kehitetty alusta alkaen massatuotantoa varten.

Kiinnostus vihreän vedyn projekteja kohtaan kasvaa maailmanlaajuisesti kestävän kehityksen tavoitteiden ja uusiutuvan energian nopean lisääntymisen myötä. Vihreän vedyn kiinnostuksen toteutuminen on kuitenkin erittäin haastavaa johtuen erittäin pitkistä toimitusajoista sekä korkeista tuotantoteknologioiden ja tuotantolaitosten rakentamiskustannuksista.

Yksi suuri syy haasteisiin on alan teknologiakeskeisyys. Teknologialähtöisyydestä asiakaslähtöiseen lähestymistapaan siirtyminen auttaa paitsi järjestelmäkustannusten pienentämisessä myös muiden pääoma- ja käyttökustannusten alentamisessa. Yhdessä massatuotantotavoitteisiin keskittymisen kanssa uusi järjestelmä lyhentää toimitus- ja asennusaikoja ja edistää siten maailmanlaajuisen vihreän vetyteollisuuden käyttöönottoa.

PEMEL hyödyntää VTT:n yli 20 vuoden vetyteknologioiden osaamista sekä tiivistä yhteistyötä komponenttitoimittajien, suunnitteluun ja valmistukseen erikoistuneiden yritysten sekä vetyasiakkaiden kanssa.

Share
LaunchPad logo
VTT LaunchPad

Tiedepohjainen yrityshautomo VTT LaunchPad toteuttaa VTT:n strategiaa teollisuuden ja yhteiskunnan uudistamiseksi rakentamalla VTT:n teknologioille rakennettuja spin-off yrityksiä. Yrityshautomossa tuomme yhteen VTT:n tutkijat ja immateriaalioikeudet yhdessä parhaiden liike-elämän asiantuntijoiden ja sijoittajien kanssa.

[email protected]

Lisätietoa Launchpadista