Mukava

VTT LaunchPad spin-off-hautomotiimi

Mukavan patentoitu elektroditekniikka mullistaa biopotentiaalisignaalien mittaukset lääketieteen ja hyvinvoinnin aloilla. Mukavan elektrodit ylittävät markkinoiden johtavat hydrogeelielektrodien suorituskyvyn ja käyttömukavuuden suhteen. - Sano ”kyllä” Mukavalle ja ”ei” huonolle signaalin laadulle ja ihoärsytykselle.

Biopotentiaalisignaalien, kuten EKG:n, EEG:n, EMG:n ja EOG:n, mittaus on laajalti käytetty menetelmä terveydenhuollossa sairauksien diagnosointiin ja potilaan tilan seurantaan sekä urheilu- ja hyvinvointisektoreilla suorituskyvyn, palautumisen ja fysiologisen tilan seurantaan. 

Tällä hetkellä yleisin menetelmä biopotentiaalimittaukseen on kertakäyttöiset geelatut hopea/hopeakloridielektrodit. Geelatuissa hopea/hopeakloridielektrodeissa, joita kutsutaan myös hydrogeeli- tai märkäelektrodeiksi, käytetään sähköä johtavaa hydrogeeliä tiiviin ihokontaktin ja sähkönjohtavuuden luomiseksi. Huolimatta nykyisestä markkina-asemastaan, hydrogeelielektrodeilla on lukuisia puutteita, kuten mahdolliset ihoärsytykset ja epämukavuudet, allergiset reaktiot, lyhyt säilyvyysaika ja rajoitettu signaalin kaistanleveys.

Mukavan kehittämä teknologia on uudentyyppinen kuivaelektroditeknologia, joka päihittää nykyiset hydrogeelielektrodit merkittävästi paremmalla suortuskyvyllä ja käyttömukavuudella. Paremman signaalin laadun lisäksi Mukava -elektroditeknologia mahdollistaa paremman signaalin laadun eivätkä elekrtodit aiheuta ihoärsytystä tai allergisia reaktioita, samalla ollen miellyttäviä käyttää. Mukava -elektrodit ovat myös hinnaltaan kilpailukykyisiä ja sopivat massatuotantoon.

Mukavalla on huomattavia kilpailuetuja kertakäyttöelektrodimarkkinoilla, jotka vuonna 2020 olivat 1100 M€ lääketiede- ja 140 M€ hyvinvointisektoreilla. Markkinoiden odotetaan kasvavan nopeasti johtuen lisääntyvästä tarpeesta pitkäaikaiseen, jatkuvaan ja valvomattomaan fysiologisten tilan seurantaan sekä henkilökohtaisen terveydenseurannan, hyvinvoinnin ja biohakkeroinnin nousevista trendeistä.

Share
LaunchPad logo
VTT LaunchPad

Tiedepohjainen yrityshautomo VTT LaunchPad toteuttaa VTT:n strategiaa teollisuuden ja yhteiskunnan uudistamiseksi rakentamalla VTT:n teknologioille rakennettuja spin-off yrityksiä. Yrityshautomossa tuomme yhteen VTT:n tutkijat ja immateriaalioikeudet yhdessä parhaiden liike-elämän asiantuntijoiden ja sijoittajien kanssa.

[email protected]

Lisätietoa Launchpadista