Proteiinipalvelut: proteiinien tuotanto ja muokkaus

Palvelu

Proteiinien tuotanto ja muokkaus tarjoavat ratkaisuja maailmanlaajuisiin haasteisiin lääketieteessä, elintarviketuotannossa, materiaalisuunnittelussa ja monilla muilla aloilla. Me VTT:llä tutkimme ja ilmennämme proteiineja itse kehittämillämme tuotantoalustoillamme. Kehitämme myös uusia entsyymejä ja muita proteiineja sekä muokkaamme niitä erilaisiin sovelluksiin.

Lyhyesti

VTT:n proteiinipalvelut auttavat parantamaan tuottavuutta, pienentämään kustannuksia ja nopeuttamaan markkinoilletuontiaikaa.

Tarjoamme proteiinituotantoa laboratoriomittakaavasta pilotointimittakaavaan esimerkiksi elintarvike-, maatalous-, materiaali-, biojalostamo-, sellu- ja paperi-, kemikaali- ja lääkealoilla.

Kehitämme uusia entsyymejä, muita proteiineja sekä proteiinituotantojärjestelmiä ja jalostamme niitä eteenpäin.

Jari Rautio
Jari Rautio
Solution Sales Lead, Industrial Biotechnology and Food