Teknologian ja kaupallisen maailman sweet spotissa – Graduni syväteknologian hautomossa

Blogit
VTT

Kauppatieteiden opiskelijana kohtaan ihmettelyä siitä, että teen graduani VTT:lle – enhän ole tekniikan opiskelija. Sen sijaan opiskelen yrittäjyyttä ja innovaatiojohtamista Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa. Uusilla teknologioilla on valtava potentiaali muuttaa toimintaamme, teollisuutta ja elämäämme, mutta ne eivät hyödytä ketään, elleivät ne päädy oikeasti käyttöön. Tarkastelenkin Pro Gradu -tutkielmassani VTT:llä kesän ja syksyn 2019 ajan innovaatioita kaupallistamisen näkökulmasta.

Kuten moni kanssaeläjä viime vuosina, olen kokenut ahdistusta maailman polttavista ongelmista, joihin minun on vaikea omasta elämästäni käsin vaikuttaa. Miettiessäni koulutus- ja uravalintojani, keskityn tietysti miettimään, minkä tekemisen koen mielekkääksi. Valintojani ohjaa kuitenkin myös yhtä vahvasti ajatus siitä, miten voisin parhaiten vaikuttaa aikamme suurimpien uhkien, kuten ilmastokriisin hillintään. Kauppakorkeakoulussa olen saanut hyvät eväät ymmärtää isoja kokonaisuuksia, kehittää ongelmanratkaisukykyäni ja rakentaa liiketoimintamahdollisuuksia. Harmittelin hetken, etten ole mennyt opiskelemaan esimerkiksi biotieteiden tutkijaksi tai teknologiaosaajaksi, joka voisi oikeasti kehittää ratkaisuja vaikkapa resurssiniukkuuden haasteisiin, mutta ymmärsin myöhemmin meitä kaikkia tarvittavan näiden asioiden ratkaisuun.

Meillä on Suomessa valtavasti hyviä tieteen ja teknologian asiantuntijoita ja kehittäjiä. Ehkäpä olisikin tarve ihmisille, jotka ymmärtävät ja osaavat yhdistää kestävyysajattelua, teknologioiden mahdollisuuksia ja businessnäkökulmaa. Henkilökohtainen kehittymistavoitteeni VTT:llä liittyy siksi myös teknologioiden ymmärtämiseen, jotta voisin hallita useita aloja niiden saumakohdissa.

“Meillä on kaikki tarvittava teknologinen osaaminen ratkaista maailman painostavimpia haasteita”, sanoo VTT Growthcast -podcastsarja, jota kuuntelin ennen VTT:lle töihin tuloa. On paljon, mitä voisimme tehdä paremmin, kestävämmin, tehokkaammin teknologioiden avulla, mutta emme vain tee – ainakaan vielä. Tähän liittyy tietysti paljon poliittista päätöksentekoa, mutta yksi osatekijä on uhkien kääntäminen kasvun mahdollisuuksiksi sekä innovaatioiden kaupallistaminen. Kuulin kerran sanottavan, että ainoa tapa ratkaista kestävyysongelmia nykyisessä rahalla pyörivässä systeemissämme on tehdä ilmastonmuutoksesta bisnestä. Voimme vaikuttaa VTT:llä siihen, että teknologioita siirretään uusiksi aloitteiksi, jotka sitten näyttävät kasvunnälkäisinä startup-yrityksinä tietä sekä uusille, että olemassa oleville toimijoille alallaan. VTT:n teknologiaa tulee ulos pääasiassa kahdella tavalla: lisensoinnilla ja ’spinoffeina’. Keskityn itse tutkimaan näistä jälkimmäistä, eli VTT:llä kehitetyn teknologian päälle luotuja startupeja.

Mitä siis konkreettisesti VTT:llä oloni aikana teen?

Pyrin auttamaan VTT:n tänä keväänä käynnistetyn syväteknologian hautomon, VTT LaunchPadin toiminnan perustamisessa. Tutkin gradussani globaalisti parhaiden syväteknologian startupeja auttavien hautomojen toimintaa ja muodostan parhaita käytäntöjä näiden pohjalta sekä VTT LaunchPadille että kaikille tieteeseen ja teknologiaan pohjaavien ideoiden yrityshautomoille. Itse gradutyön ohella tämä on minulle opettava kokemus päästä samalla seuraamaan läheltä VTT:n strategian ja liiketoiminnan tuen yksikön toimintaa.

Kiinnostavinta VTT LaunchPadissa on mielestäni nähdä yritysaihiot ja niissä työskentelevät tiimit. Erityisesti minua kiehtoo yrittäjän mielenmaiseman seuraaminen. On inspiroivaa nähdä ihmisiä, jotka ovat rakentaneet jotain uutta teknologista läpimurtoa vuosia, ja jotka ryhtyvät tiedemiehestä tai -naisesta yrittäjäksi täysin uuteen heittäytyen. Näillä huipputekijöillä on kova osaaminen alueestaan ja valtava mahdollisuus mullistaa alaansa. Mielenkiintoista on myös olla mukana näin alkuvaiheessa hautomon käynnistämisessä, kun VTT LaunchPad muodostaa toimintatapojaan ja verkostoaan. Helsingissä on mielestäni hieno kytevä startup-ekosysteemi ja on tärkeää luoda tiedeyhteisössäkin mahdollisimman valmiita työkaluja ponnistaa yrittäjäksi ja kultivoida yleistä yrittäjyyteen kannustavaa ilmapiiriä entisestään.

Anette Tuomainen


Kirjoittaja opiskelee Aaltoyliopiston kauppakorkeakoulussa yrittäjyyttä ja innovaatiojohtamista ja työskentelee harjoittelijana VTT:n strategiatiimissä. Hän työstää toimeksiantogradua VTT:lle LaunchPadin parissa.

Jaa
TiiaMaria Jaakkola
Tiia-Maria Jaakkola
Research Scientist