Mittausepävarmuudella varmuutta mittauksiin

Kivimiehentie 3
Sali Einstein
02150 Espoo
Suomi

-

VTT MIKES järjestää kurssin Mittausepävarmuudella varmuutta mittauksiin.

Kurssin luennoitsijat ovat Sari Saxholm ja Ilkka Iisakka

Kesto: 2 päivää
Paikka: Sali Einstein, Kivimiehentie 3, 02150 Espoo
(Tilaisuus muutetaan Teams-webinaariksi lähempänä ajankohtaa, mikäli vallitseva tilanne näin edellyttää)
Ajankohta: Keskiviikko 9.3.2022 klo 9 - 16 ja torstai 10.3.2022 klo 9 - 16

Ensimmäisen päivän aikana perehdytään mittausepävarmuuden määrittämisen periaatteisiin sekä harjoitellaan muutaman yksinkertaisen laskuesimerkin avulla. 

Toinen päivä on laskentapäivä. Se sisältää laajan valikoiman erilaisia laskuharjoituksia, jotka keskittyvät epävarmuuslaskennan eri osa-alueiden soveltamiseen.

Nykymuotoisen kurssin ensimmäinen päivä kattaa pääosin samat sisällöt kuin aiempi vuoteen 2021 saakka järjestetty Mittausepävarmuudella varmuutta mittauksiin -kurssi. Kurssin ennen vuotta 2022 suorittaneille suositellaan osallistumista vain toiseen päivään. Vain toiseen päivään osallistuvat saavat ennakkomateriaalina myös ensimmäisen päivän materiaalit, joista voivat tarpeen mukaan omatoimisesti kerrata teorian, johon toisen päivän harjoitukset pohjautuvat.

On myös mahdollista osallistua pelkästään ensimmäiseen päivään ja halutessaan täydentää kurssia käymällä toinen päivä myöhemmin. Kursseja on tarjolla tyypillisesti 1-2 kertaa vuodessa.

Osallistujat saavat perustiedot mittausepävarmuuden arvioinnista ja laskemisesta sekä ideoita kurssilla esitettyjen asioiden soveltamiseksi omissa mittauskohteissaan. Laskuesimerkit tukevat mittausepävarmuusarvion laatimisen konkreettista oppimista ja ovat periaatteiltaan sovellettavissa yleisellä tasolla, vaikka käsittelevätkin tiettyjä suureita.

Esimerkkien taustatiedot käydään läpi yksityiskohtaisesti. Osallistujat täydentävät epävarmuuslaskelmat luennoitsijan ohjatessa, ensimmäisenä kurssipäivänä opittua epävarmuuslaskennan teoriaa soveltaen. Ensimmäisen päivän laskuesimerkkejä varten osallistujilla tulee olla riittävät tiedot Excelistä sekä oma tietokone käytettävissä. Toisen päivän laskuharjoituksia varten osallistujilla tulee olla lisäksi riittävät tiedot mittausepävarmuuslaskennasta, eli ensimmäinen päivä suoritettuna tai muuta kautta saadut vastaavat tiedot. Osallistujat saavat kurssipäivän jälkeen todistuksen osallistumisestaan kurssille.

Tervetuloa mukaan kaikki mittausten luotettavuudesta kiinnostuneet!

Ilmoittautumiset  viimeistään 25.2.2022.

Jaa
Ilkka Iisakka
Ilkka Iisakka
Research Scientist