Tulevaisuuden jäteauto hyrrää hiljaa ja päästöittä

Projektiuutiset

Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY:n täyssähköinen jäteauto on osoittanut, että käyttövoiman muutos on mahdollista myös jätteenkeräyksessä. Kokeilun tulokset tarjoavat arvokasta tietoa tuleviin kehityshankkeisiin ja vauhdittavat raskaan liikenteen sähköistymistä.

Sähköisen jäteauton kehittäminen käynnistettiin viisi vuotta sitten Smart Otaniemi -innovaatioekosysteemin pilottihankkeena. Pilotissa tärkeää oli paitsi sähköisen jäteauton testaaminen pohjoisissa olosuhteissa, myös pyrkimys jätteenkeräyksen kokonaisvaikutusten minimointiin: melun ja päästöjen väheneminen keräysalueella vaikuttavat suorasti ihmisten hyvinvointiin. Viimeisen puolen vuoden ajan HSY:n ilvesmaalauksesta tunnistettava sähköinen jäteauto on toiminut työkäytössä Helsingin kantakaupungin alueella.

Testivaihe on osoittanut, että sähköinen alusta toimii odotusten mukaisesti ja auton energiankulutus on ollut jopa yllättävän vähäistä. Jätteenkeräyksessä auto kuluttaa sähköä noin 2,3 kilowattituntia kilometrillä, ja suurin osa auton energiankulutuksesta syntyy ajossa (1,4 kWh / km). Parhaimmillaan jäteautolla ajettiin helmikuussa ilman välilatausta yhteensä 12 tuntia, jonka jälkeen akun latausta oli jäljellä vielä lähes 30 %. Päivän aikana jätteet kerättiin yli viidestäsadasta jäteastiasta ja kahdella säiliöntyhjennyksellä kilometrejä kertyi yli 120. Kuljettajilta kerätyt käyttökokemukset osoittavat auton vastaavan hyvin myös kuljettajien tarpeisiin. Lähipäästöjä ei sähköisestä autosta tule, jollei meluhaittaa lasketa, ja senkin osalta pilotoitu roska-auto pääsee nykymalleja parempiin lukemiin.

Lentokenttätesteistä kaupungin kaduille

Koekäyttöä edelsi syksyllä 2022 toteutettu melumittaus. Nummelan lentokentällä suoritetuissa mittauksissa VTT tutki sähköisen auton ohiajomelua sekä jätteen keräyksestä syntyvää melua standardijätteellä, ja vertasi tuloksia dieselkäyttöisen jäteauton lukemiin. Tutkimus toteutettiin tallentamalla ääntä monikanavaisella kalibroidulla mittalaitteistolla, ja analysoimalla tallenteita monipuolisesti jälkikäteen. Äänitallenteista on mahdollista tehdä myöhemmin myös lisäanalyysejä.

Mittausten perusteella sähköinen jäteauto on selkeästi hiljaisempi, kuin dieselmoottorilla varustettu perusmallin jäteauto. Jätteidenkäsittelyn meluun sähkömoottori ei vaikuta, mutta testeissä havaittiin, että jätekaukalon pohjalle asennettava kumimatto vaimentaa tehokkaasti kovien jätteiden aiheuttamaa kolinaa. Lisäksi kokeiluissa varmistui, että hydraulipumpun melua voidaan tehokkaasti vähentää melunvaimennuskotelolla.

Pilotin tulokset vauhdittavat tulevaisuuden kokeiluja

Sähköisen jäteauton kokeilu saavutti tavoitteensa, vaikkakin mutkien kautta. Pyrkimyksenä oli koota hiljainen jäteauto, ja siinä onnistuttiin. Lisäksi päästiin testaamaan erilaisia melua vaimentavia tekijöitä ja saatiin kerättyä kokemuksia siitä, miten sähköinen roska-auto toimii talviolosuhteissa.

Hankkeen alkuvaiheessa sähköisiä kuorma-autoja oli rajallisesti tarjolla, mikä viivästytti sähköisen alustan hankintaa. Alkuperäisiin tavoitteisiin kuului myös sähköisen pakkaajakoneiston kehittäminen. Tavoitteeseen ei lopulta päästy säännösten takia – puristumisvaaran vuoksi pakkaaja pitää olla sertifioitu ja siihen käytettävien komponenttien tulee olla turvaluokiteltuja. Kun sopivia sähköisiä toimilaitteita ei vielä ole laajasti käytössä, käyttötarkoitukseltaan jo hyväksyttyjä valmiita komponentteja on vaikea löytää. Tästä syystä päädyttiin siihen, että sähköisen koneiston sijaan käytettiin hydraulisia sylintereitä.

Pilotin viivästyksistä huolimatta sähköisten jäteautojen tulevaisuus näyttää valoisalta. Eri toimijat ovat aloittaneet omia kokeilujaan sähköisten jäteautojen käytössä, ja lähivuosina hiljaisia ja päästöttömiä jätteenkerääjiä nähdään kaduilla yhä enemmän. Pilottihankkeessa koottu sähköinen jäteauto jatkaa toimintaansa Helsingissä ja HSY vuokraa autoa koekäyttöön myös muille jätelaitoksille.

Pilotti on tuottanut paljon hyödyllistä tietoa ja suuntaviivoja tulevalle tutkimus- ja kehitystyölle. Jatkossa voidaan keskittyä esimerkiksi siihen, miten hytin lämmitys ja kosteudenpoisto, jotka nykyisellään muodostavat melko suuren osan auton energiankulutuksesta, saadaan toimimaan energiatehokkaasti. Myös latausinfrastruktuurin kehittämisessä on vielä tehtävää. Sähköisen jäteauton tehokas käyttö kahdessa vuorossa tai pitkillä keräysreiteillä vaatisi sähköiselle ammattiliikenteelle suunnattua pikalatausinfrastruktuuria.

Business Finlandin osarahoittamaa Maailman hiljaisimman jäteauton pilottia ovat olleet toteuttamassa Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY, VTT, NTM ja Motiomax. 

HSY:n tiedote: https://www.hsy.fi/ymparistotieto/tiedotteet/sahkoisen-jateauton-kayttokokeilu-on-antanut-rohkaisevia-tuloksia/

Share
Tommi Muona
Tommi Muona