VTT White paper

Kohti kestävää valmistusta

Kestävästä valmistuksesta on tullut ensisijainen tavoite. Ilmastoneutraalius, kiertotalous, pandemia ja kasvavat geopoliittiset jännitteet ovat kaikki tekijöitä, jotka edistävät joustavampien arvoverkkojen luomista. Todistamme nyt selkeää siirtymää kohti kestävää valmistusta ja autonomista tuotantoa.

Tämä white paper esittää vision kestävästä valmistuksesta ja siihen vaadittavista muutoksista.

Tällä sivulla:

Lataa materiaali tästä

Olen lukenut ja hyväksyn VTT:n tietosuojailmoituksen

Lisätietoa sisällöstä

Tämän 24-sivuisen white paperin ovat kirjoittaneet VTT:n älykkään valmistuksen, johtamisen ja kognitiivisen tuotannon johtavat asiantuntijat - ja se on tarkistettu useiden teollisuusyritysten kanssa.

  1. Tiivistelmä
  2. Autonominen valmistus kestävän kehityksen edistämiseksi
  3. Tulevaisuuden kestävän valmistuksen ajurit ja mahdollistajat: Teollisuuden muutos ja keskeiset teknologiat
  4. VTT:n visio kestävästä valmistuksesta: valmistus vuonna 2035.
  5. Kestävän kehityksen hyödyt ja vaikutukset: taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristöhyödyt.
  6. Vision toteuttaminen: kuusi askelta kohti kestävää valmistusta

Mikä tulee olemaan ihmisen rooli? Millaisia uusia liiketoimintamalleja tavaroiden tuottamiseen todennäköisesti syntyy? Miten uudet valmistusteknologiat, robotiikka ja laajennettu todellisuus vaikuttavat valmistukseen?

Kenelle?

Tämä white paper on suunnattu valmistus-, prosessiteollisuus- ja logistiikkayrityksille.

Se on erityisen hyödyllinen tuotannosta, liiketoiminnan kehittämisestä, vastuullisuudesta ja kunnossapidosta vastaaville henkilöille.

Lataa white paper

Miksi ladata white paper?

Autonomia on keskeinen tekijä siirtymävaiheessa, ja sitä käsitellään tässä white paperissa useista eri näkökulmista, kuten teknologinen autonomia, tulevaisuuden työn autonomia ja geopoliittinen autonomiasta.

Tämän white paperin avulla haluamme:

  • kyseenalaistaa nykyisiä ajattelutapoja
  • kuvata jo meneillään olevaa systeemistä muutosta
  • tukea yrityksiä uusien liiketoimintamahdollisuuksien löytämisessä.
Robotic manufacturing line