REPLICA-rinnakkaisprosessori

VTT LaunchPad spin-off-hautomotiimi

—Hyödynnä rinnakkaisuutta suorituskykyä parantavana resurssina, ei tuottavuuden jarruna

Laahaako ohjelmistokehitys, vaikka käytössä ovat parhaat menetelmät? Eikö prosessorista saada tehoja irti, vaikka laskentaytimiä on käytössä riittävästi? Syyllinen on todennäköisesti käytössä oleva moniydinprosessori. Ratkaisu ongelmiin on vallankumouksellinen REPLICA-prosessori, joka tarjoaa ylivoimaisen suorituskyvyn ja ratkaisevasti paremman kehitystyön tuottavuuden. 

REPLICA-tiimi on kehittänyt uuden mullistavan rinnakkaisprosessoriarkkitehtuurin yleiskäyttöisiin tietokoneisiin, tabletteihin, älypuhelimiin ja sovelluskohtaisiin sulautettuihin järjestelmiin. REPLICA on patentoitujen ja parametristen rinnakkaisarkkitehtuurien perhe, jossa eri käyttötapauksiin ja suorituskykytasoihin optimoidut yhdistelmät ovat mahdollisia. REPLICA-arkkitehtuurin periaatteiden mukaisesti suunnitellut prosessorit käsittelevät rinnakkaisuutta luonnollisena suunnittelutekijänä ja suorituskykyä parantavana resurssina, eikä tuottavuutta heikentävänä ja hankalasti korjattavia suorituskyvyn ongelmia aiheuttavana jarruna. Uusien arkkitehtonisten tekniikoiden ja suoraviivaisen metodologian ainutlaatuisen yhdistelmän ansiosta REPLICA poistaa nykyisten moniydinsuorittimien suorituskyvyn ja ohjelmoitavuuden pullonkaulat ja niille ominaiset ongelmat, jotka ovat jarruttaneet rinnakkaislaskennan käyttöönottoa ohjelmistosuunnittelun valtavirrassa. 

Testien mukaan REPLICA-teknologia nostaa suorituskyvyn jopa kymmenkertaiseksi ja ohjelmistokehityksen tuottavuuden viisinkertaiseksi nykyisiin rinnakkaisprosessoreihin verrattuna.

Yhdistettäessä REPLICA-suoritusyksiköt jonkun tunnettua käskykantaa käyttävän prosessorivalmistajan tuotelinjaan, lopputuote saadaan yhteensopivaksi olemassa olevan ohjelmistokannan, työkalujen ja järjestelmäohjelmistojen kanssa. Alustavat testimme osoittavat, että rinnakkaisen toiminnallisuuden tapauksessa REPLICA-teknologia nostaa suorituskyvyn jopa kymmenkertaiseksi ja ohjelmistonkehityksen tuottavuuden viisinkertaiseksi suhteessa alan vakioprosessoriin huippuluokan kannettavassa tietokoneessa. 

Ota selvää, miten REPLICA-teknologia voi parantaa kilpailukykyäsi! 

Share
LaunchPad logo
VTT LaunchPad

Tiedepohjainen yrityshautomo VTT LaunchPad toteuttaa VTT:n strategiaa teollisuuden ja yhteiskunnan uudistamiseksi rakentamalla VTT:n teknologioille rakennettuja spin-off yrityksiä. Yrityshautomossa tuomme yhteen VTT:n tutkijat ja immateriaalioikeudet yhdessä parhaiden liike-elämän asiantuntijoiden ja sijoittajien kanssa.

launchpad@vtt.fi

Lisätietoa Launchpadista