Olefy

VTT LaunchPad spin-off-hautomotiimi

Uusi teollisen mittakaavan teknologia, joka kierrättää jätemuovin neitseellisiksi muovin raaka-aineiksi erittäin korkealla hyötysuhteella.

Muovijäte on yleismaailmallinen ongelma, jonka ovat tunnistaneet niin kuluttajat kuin valmistava teollisuus. Valmistava teollisuus etsii uusia raaka-ainelähteitä kestävien ja vähähiilisten tuotteidensa valmistukseen. Muovijäte on tähän erittäin potentiaalinen, mutta vielä vähäisesti ja melko tehottomasti hyödynnetty raaka-aine. Haasteena on hyötysuhde, jolla jätemuovi voidaan kierrättää takaisin muovin raaka-aineeksi.

Olefy on muovin niin sanottu kemiallinen kierrätysteknologia. Teknologia muuttaa jätemuovin erittäin korkealla saannolla suoraan muovin raaka-aineiksi. Kierrätykseen kelpaavat myös likaiset ja huonolaatuiset muovit, tehden niistä täysin neitseellisen muovin raaka-ainetta vastaavia molekyylejä, joita voidaan käyttää niin elintarvike- kuin lääkepakkauksissa käytettävien muovien valmistamiseen. Olefy-prosessi sietää tietyissä määrin sekä orgaanisia tai epäorgaanisia epäpuhtauksia syötteenä käytettävän jätemuovin seassa.

Share
LaunchPad logo
VTT LaunchPad

Tiedepohjainen yrityshautomo VTT LaunchPad toteuttaa VTT:n strategiaa teollisuuden ja yhteiskunnan uudistamiseksi rakentamalla VTT:n teknologioille rakennettuja spin-off yrityksiä. Yrityshautomossa tuomme yhteen VTT:n tutkijat ja immateriaalioikeudet yhdessä parhaiden liike-elämän asiantuntijoiden ja sijoittajien kanssa.

[email protected]

Lisätietoa Launchpadista