HTM Solutions

VTT LaunchPad spin-off-hautomotiimi

Paremman lämpöviihtyvyyden puolesta – HTM Solutions auttaa parantamaan ihmisten hyvinvointia ja turvallisuutta skaalautuvalla Human Thermal Model (HTM) ohjelmistoteknologialla.

Mitä teemme

HTM Solutions lähestyy sisätiloja kokonaan uudenlaisesta näkökulmasta, jossa tilat mukautuvat autonomisesti yksittäisen asukkaan odotuksiin eikä päinvastoin. HTM-teknologialla sisätilojen lämpötilaa voidaan säätää älykkäästi monissa erilaisissa käyttökohteissa. Älykäs lämpötilansäätö parantaa sekä asukkaiden lämpöviihtyvyyttä että rakennusten energiatehokkuutta vähentämällä tarpeetonta lämmitystä ja jäähdyttämistä. Uudenlainen lähestymistapa mahdollistaa myös energiatehokkuuden kehittämisen yhdyskuntatasolla, kun kysyntähuippuja voidaan tarvittaessa tasata käyttäjien kanssa solmituilla lämpöviihtyvyyden joustosopimuksilla. HTM-teknologian lupaavimpia käyttökohteita ovat toimistot, hotellit, sairaalat ja vanhainkodit.

HTM-teknologian lupaavimpia käyttökohteita ovat toimistot, hotellit, sairaalat ja vanhainkodit.

Toinen HTM-ratkaisujen mahdollinen sovellusala on puettava teknologia. HTM-mobiiliratkaisu voidaan integroida kannettaviin laitteisiin, kuten älypuhelimiin, kevyihin sensoreihin ja langattomiin tiedonsiirtolaitteisiin. Tämä mahdollistaa ihmisen ruumiinlämmön ja lämpöviihtyvyyden reaaliaikaisen arvioinnin valvotuissa ympäristöoloissa. Ratkaisumme on noninvasiivinen, eli se ei edellytä esimerkiksi mittauspillerien nielemistä vaan perustuu ruumiinlämmön laskemiseen mallintamiseen varmennetulla ohjelmistotyökalulla. Mikä tärkeintä, kerättyä tietoa voidaan käyttää ihmisten turvallisuuden arvioimiseen eri ympäristöissä (esimerkiksi kaivostyöntekijöiden ja palomiesten työssä) ja eri rasitustasoilla (esimerkiksi urheilusuorituksissa ja armeijassa). HTM-mobiiliratkaisulla voidaan myös ohjata funktionaalisten vaatteiden toimintaa yksilöllisesti esimerkiksi ulkotöissä tai leikkaussaleissa ja heräämöissä.

Share
LaunchPad logo
VTT LaunchPad

Tiedepohjainen yrityshautomo VTT LaunchPad toteuttaa VTT:n strategiaa teollisuuden ja yhteiskunnan uudistamiseksi rakentamalla VTT:n teknologioille rakennettuja spin-off yrityksiä. Yrityshautomossa tuomme yhteen VTT:n tutkijat ja immateriaalioikeudet yhdessä parhaiden liike-elämän asiantuntijoiden ja sijoittajien kanssa.

[email protected]

Lisätietoa Launchpadista