Carbonaide

VTT LaunchPad spin-off-hautomotiimi

Carbonaiden teknologialla voidaan valmistaa uudenlaista hiilineutraalia (tai jopa hiilinegatiivista) betonia, mikä auttaa pienentämään globaalia hiilijalanjälkeä merkittävästi.

Carbonaiden teknologialla voidaan valmistaa uudenlaista hiilineutraalia (tai jopa hiilinegatiivista) betonia, mikä auttaa pienentämään globaalia hiilijalanjälkeä merkittävästi.

Rakennusten käytönaikaisten hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen on kehitetty monenlaisia keinoja, ja päästöjä on onnistuttu myös aidosti vähentämään. Sen sijaan rakentamiseen ja rakennusmateriaaleihin liittyvät päästöt ovat pysyneet pitkälti samalla tasolla – minkä seurauksena materiaalien osuus uuden rakennuksen päästöistä on pian jopa puolet. 

Jatkaessamme päästöjen vähentämistä meidän on alettava kiinnittää huomiota myös rakentamiseen ja rakennusmateriaaleihin, eikä tehtävää voi jättää yksin ostajan, suunnittelijan tai rakentajan harteille. Carbonaiden tavoitteena on terve ja hiilineutraali rakennus, joka parhaassa tapauksessa sitoo elinkaarensa aikana jopa päästöjään enemmän hiilidioksidia.

Share
LaunchPad logo
VTT LaunchPad

Tiedepohjainen yrityshautomo VTT LaunchPad toteuttaa VTT:n strategiaa teollisuuden ja yhteiskunnan uudistamiseksi rakentamalla VTT:n teknologioille rakennettuja spin-off yrityksiä. Yrityshautomossa tuomme yhteen VTT:n tutkijat ja immateriaalioikeudet yhdessä parhaiden liike-elämän asiantuntijoiden ja sijoittajien kanssa.

launchpad@vtt.fi

Lisätietoa Launchpadista