BALAS

VTT LaunchPad spin-off-hautomotiimi

Enemmän irti metsäteollisuuden prosesseista - tehokkaampaa suunnittelua ja räätälöityä mallinnuksen elinkaaren hallintaa

Tyypillisesti prosessien tasapainomallinnusta ja -simulointia pidetään kalliina ja sen ei katsota tukevan päivittäistä suunnittelu- ja operointipäätöksentekoa riittävän hyvin. Balas lähestyy metsäteollisuuden laitoksien ongelmanratkaisun ja prosessisuunnittelun tarpeita uudesta tulokulmasta. Ratkaisumme tukevat simulointimallien arvon ja arvostuksen jatkuvaa kasvattamista. Tämä saavutetaan paremman mallikannan hallinnan avulla, ja tukemalla siirtymää ja kytkettävyyttä alustojen välillä prosessien suunnittelu-, optimointi- ja muutostarpeissa koko prosessin elinkaaren yli.

Vanhoihin ja nykyisiin malleihin rakennetun know-hown hyödyntäminen on meidän core-arvo

Ohjelmistotuotteemme soveltuvat metsäteollisuuden prosessien ja muiden biojalostusprosessien tasapainosimulointiin. Mallinnuksen elinkaaripalvelumme sisältävät yrityksen mallinnus- ja simulointikapasiteetin kehitystä ja ylläpitoa sekä mallikannan hallintaa.

Share
LaunchPad logo
VTT LaunchPad

Tiedepohjainen yrityshautomo VTT LaunchPad toteuttaa VTT:n strategiaa teollisuuden ja yhteiskunnan uudistamiseksi rakentamalla VTT:n teknologioille rakennettuja spin-off yrityksiä. Yrityshautomossa tuomme yhteen VTT:n tutkijat ja immateriaalioikeudet yhdessä parhaiden liike-elämän asiantuntijoiden ja sijoittajien kanssa.

launchpad@vtt.fi

Read more about Launchpad