VTT FireProof varmistaa paloturvallisuuden

Risteilyalukset, junat ja lentokoneet ovat suurempia ja tiloiltaan näyttävämpiä kuin koskaan ennen. Käytetyt materiaalit ja turvallisuusstandardit kehittyvät jatkuvasti. Paloturvallisuuden varmistaminen on olennainen osa tuotekehitystä ja suunnittelua. Paloturvallisuus ei saa olla kallista jälkiviisautta.

Lyhyesti

Asiantuntijatuki tuotekehitysvaiheessa varmistaa, ettei paloturvallisuudesta tule kallista jälkiviisautta.

Perusteellinen analyysi palokäyttäytymisestä osoittaa, että tuotteesi täyttää viranomaisvaatimukset.

Todennettu turvallisuus, mitä ikinä rakennat tai suunnittelet. Olemme riippumaton toimija, joka uskoo paloturvalliseen liikkumiseen.

Joukkoliikennevälineiden tulisi ratkaista ympäristöystävällisen liikkumisen haasteet ja samaan aikaan saada asiakkaat viihtymään vaikuttavalla tilasuunnittelulla ja uusilla materiaaleilla. Perinteiselle paloturvallisuussuunnittelulle tuntemattomat uudet materiaali-innovaatiot löytävät tiensä myös liikennevälineisiin. Samaan aikaan kehittyvät paloturvallisuusstandardit ja energiatehokkuusdirektiivit haastavat nopean ja tehokkaan suunnittelun ja tuotekehityksen.

VTT FireProof on kokonaisvaltainen palvelukokonaisuus, joka sisältää materiaalien, tuotteiden ja rakenteiden paloturvallisuuden arvioinnin tuotekehitysvaiheessa sekä tarvittavan tuen testaus- ja hyväksyntävaiheissa. Työskentelemme läheisessä yhteistyössä asiakkaamme kanssa luoden lisäarvoa tieteellisellä ja teknologisella huippuosaamisella.

Miten varmistamme paloturvallisuuden, kun viranomaisvaatimukset ovat tiukempia kuin koskaan, eikä tutkittua tietoa uusien materiaalien palokäyttäytymisestä ole saatavilla? 

Virtuaalisen materiaalitestauksen merkitys on kasvamassa, kun materiaalit ja tuotteet halutaan optimoida kestävän kehityksen, suorituskyvyn ja kustannusten suhteen. Käytettävissä on mm. uusia menetelmiä materiaaliominaisuuksien moniskaalaiseen analysointiin ja  tekoälypohjaiseen ongelmien ennakointiin. Menestyksemme on aina perustunut korkeatasoiseen asiantuntemukseen ja uuden teknologian varhaiseen hyödyntämiseen. 

VTT:n toimintamalli

Kaupallisesti riippumaton toimija. Tuomme uskottavuutta ja objektiivisuutta tuotteenne paloturvallisuussuunnitteluun.

Laaja-alainen erikoisosaaminen. Meillä on käytettävissämme ylivertainen verkosto eri alojen tutkijoita ja asiantuntijoita.

Syvällinen asiantuntijuus paloturvallisuudesta. Valitsemme parhaat menetelmät ja sovellamme niitä vahvaan osaamiseemme ja vuosikymmenien kokemukseemme nojautuen.

Vahva laskennallinen osaaminen. VTT on mm. osallistunut maailmalla laajimmin käytetyn palosimulaattorin, FDS (Fire Dynamics Simulator), kehittämiseen. 

Vaatimukset ja säädökset ohjaavat suunnittelua. Autamme tuottamaan viranomaishyväksynnän edellyttämät tiedot, perusteet ja kirjalliset raportit.

Uuden materiaalitiedon luominen. Tuotamme uusille innovatiivisille materiaaleille tarvittavan paloturvallisuustiedon yhdistämällä kokeellisia ja laskennallisia menetelmiä. 

Innovatiivinen materiaalitiedon hyödyntäminen. Analysoimme materiaalit ja tuotteet moniskaalaisesti laboratoriosta reaalimaailmaan ja koetuloksista simulaatioihin

VTT webinaari: Is fire safety an expensive after-thought?

Lue blogi

Jaa
Mika Malkamäki

Mika Malkamäki

Solution Sales Lead