Tekoäly koneisiin ja laitteisiin

Älykkäät koneet ja laitteet parantavat työskentelyn turvallisuutta ja tuottavuutta vaarallisissa ympäristöissä. VTT:llä on pitkä kokemus tekoälyavusteisten liikkuvien koneiden ja laitteiden kehittämisestä teollisuuteen.

Lyhyesti

Tiukat turvallisuus-vaatimukset johtavat lisääntyvään automaa-tion ja autonomian käyttöön. 

Tekoälyn data-analytiikka mahdollistaa teollisuuden prosessien kokonaisvaltaisen optimoinnin.

Vaarallisten ympäristöjen rutiinitehtäviä voidaan tulevaisuudessa suorittaa autonomisilla koneilla ja laitteilla. 

Älykkäät koneet ja laitteet ovat avainasemassa teollisuuden toimintojen kannattavuuden, tehokkuuden, luotettavuuden, turvallisuuden ja autonomian parantamisessa. Edistyksellisellä tekoälyllä ja koneoppimisella voidaan tehostaa koneiden ja laitteiden käyttöä tuotannossa. Ne myös säästävät polttoainetta ja energiaa, vähentävät käyttötaukoja ja parantavat toiminnan tarkkuutta. Lopputuloksena on työn, jätteen ja päästöjen väheneminen. Tekoälyteknologiaamme käytetään muun muassa kaivoksissa työn tehostamiseen.   

Vuoteen 2030 mennessä älykkäät koneet ja laitteet voivat hoitaa kaivostoiminnan rutiinitehtävät.  

Tekoälyteknologiat auttavat myös analysoimaan ja optimoimaan laitteiden ja laitteistojen käyttöä. Niiden avulla kerätään dataa ja luodaan parempaa ymmärrystä laitteiden toiminnasta. 

Antureista palvelumuotoiluun

VTT voi toimittaa koko tuotteen tai palvelun anturin kehityksestä liiketoimintamalliin ja palvelumuotoiluun. VTT:llä on tunnetusti pitkä kokemus liikkuvien koneiden ja laitteiden valmistajien ja alihankkijoiden kanssa työskentelystä sekä uusien tuotteiden ja palveluiden luomisesta.

Esimerkiksi asiakkaamme Hydroline kehitti avullamme LEO-sovelluksen hydraulisille koneille ja laitteille. LEO mahdollistaa ennakoivan kunnossapidon, jolloin koneet voidaan huoltaa jo ennen kuin niissä ilmenee vikoja. Tämä lyhentää seisonta-aikaa, joka voi maksaa jopa yli 50 000 euroa tunnissa.  

Matkalla kohti autonomisia laitteita

Älykkäillä koneilla ja laitteilla saadaan aikaan paremmat ja turvallisemmat olosuhteet työntekijöille ja lisätuottoja yrityksen investoinneille. Lisäksi ne mahdollistavat uusien, innovatiivisten, lisäarvoa tuottavien palveluiden kehittämisen.  

Kaivos- ja metsäteollisuuden kaltaisilla aloilla on tulevaisuudessa pulaa ammattitaitoisesta työvoimasta. Tekoäly pienentää näiden alojen työkuormaa ja tekee tarjolla olevista työtehtävistä kiinnostavampia. Päätöksenteosta tulee nopeampaa ja luotettavampaa tapauksissa, joita voi muutoin olla vaikea hallita tehokkaasti perinteisillä menetelmillä.

Jaa
Markku Kivinen
Markku Kivinen
Solution Sales Lead

Hyvinvointivaltio on mahtava asia. Sitä kannattaa vaalia ja vahvistaa, jotta tunnetut ja tuntemattomat uhat niin todellisessa kuin digitaalisessa maailmassa eivät sitä horjuta.