Ohjelmistotekniikka

Palvelu

Tulevaisuuden digitaalinen maailma pohjautuu uusille ohjelmistotekniikan teknologioille. Menetelmiä ja kehitystyökaluja koskevan ohjelmistotekniikan tutkimuksen tulee vastata uusiin suunnitteluhaasteisiin, joita ovat esimerkiksi kompleksisuus, reuna-arkkitehtuuriratkaisut, datafuusio- ja datansiirtoratkaisut sekä esineiden internet.

Lyhyesti

Vaatimusten arviointi ennen ohjelmiston toteutusta säästää paljon aikaa ja rahaa.

Ohjelmistoarkkitehtuurin huomioiminen uusien digitaalisten tuotteiden, järjestelmien, ratkaisujen ja palveluiden suunnitteluprosessissa tarjoaa monia hyötyjä.

VTT auttaa rakentamaan ratkaisuja, jotka hyödyntävät älydatateknologiaa yhdistämällä eri datalähteet automaattisesti toisiinsa.

Pekka Karimaa
Pekka Karimaa
Head of Sales and Customer Partnerships