Ohjelmistotekniikka

Tulevaisuuden digitaalinen maailma pohjautuu uusille ohjelmistotekniikan teknologioille. Menetelmiä ja kehitystyökaluja koskevan ohjelmistotekniikan tutkimuksen tulee vastata uusiin suunnitteluhaasteisiin, joita ovat esimerkiksi kompleksisuus, reuna-arkkitehtuuriratkaisut, datafuusio- ja datansiirtoratkaisut sekä esineiden internet.

Lyhyesti

Vaatimusten arviointi ennen ohjelmiston toteutusta säästää paljon aikaa ja rahaa.

Ohjelmistoarkkitehtuurin huomioiminen uusien digitaalisten tuotteiden, järjestelmien, ratkaisujen ja palveluiden suunnitteluprosessissa tarjoaa monia hyötyjä.

VTT auttaa rakentamaan ratkaisuja, jotka hyödyntävät älydatateknologiaa yhdistämällä eri datalähteet automaattisesti toisiinsa.

Digitaalinen muutos on saapunut ja ohjelmistot olennaisessa roolissa sen edistämisessä. Ohjelmistotekniikka on keskeinen taito, jolla rakennetaan järjestelmiä esimerkiksi terveydenhoitoon, energiahuoltoon, älykaupunkeihin, valmistukseen ja kuljetukseen.

Järjestelmien on voitava yhdistää erikoistunut tieto, jotta yksittäisistä arvovirroista syntyy yhteistoiminnallista liiketoimintaa.

Samaan aikaan myös ohjelmistotekniikka on muutoksessa. Autonomisten ja kompleksisten järjestelmien esiinmarssi, esimerkiksi autonomisen ajoneuvon luotettavuus ja laatu osana suurempaa liikennejärjestelmää, vaatii uusia ideoita ja teknologioita. Tulevaisuuden verkottuneissa ja autonomisissa ympäristöissä tullaan käyttämään uudenlaisia ohjelmistoja ja tekoälyjärjestelmiä.

Ohjelmistoarkkitehtuurit ja palvelut

Ohjelmistoarkkitehtuuri on yhä tärkeämpää digitaalisten palveluiden suunnittelussa. Yksinkertaisten ohjelmistoratkaisujen aika on ohi. Ohjelmistoarkkitehtuurin huomioiminen uusien digitaalisten tuotteiden, järjestelmien, ratkaisujen ja palveluiden suunnitteluprosessissa tarjoaa monia potentiaalisia hyötyjä.  

Me VTT:llä paneudumme esimerkiksi seuraaviin asioihin ohjelmistojärjestelmien suunnittelussa:

  • suunnittelun tavoitetta koskevan yhteisymmärryksen ja viestinnän parantaminen kehitystiimeissä
  • digitaalisten tuotteiden, ratkaisujen ja palveluiden hallinta sekä järjestelmien kehitys
  • tekniikkaan, suunnitteluun, kehitykseen ja jatkokehitykseen kohdistuvien arvo-ohjattujen vaatimusten hallinta
  • digitaalisten ratkaisujen laadun parantaminen
  • luotettavuus ja käytettävyys
  • suorituskyky

Vaatimusten käsittely RE

Vaatimusten käsittely (Requirements Engineering, RE) on tärkeä osa ohjelmistotekniikkaa. RE:n muutokset ovat seurausta aineistojen digitalisaatiosta, valtavasta datamäärästä, teknologian nopeasta kehityksestä sekä siitä, että ohjelmistoihin kohdistuu vaatimuksia ja intressejä monista eri suunnista.  

VTT vastaa RE-haasteisiin uusilla metodeilla. Meillä on osaamista vaatimusten käsittelystä siten, että asiakkaiden toiminnalliset ja laadulliset vaatimukset täyttyvät. Vaatimusten arviointi ennen ohjelmiston toteutusta säästää paljon aikaa ja rahaa.

Älykäs data

Yritys ei voi menestyä yksinään. Ohjelmistojärjestelmien on voitava yhdistää useiden kumppanien erikoistunut tieto, jolloin yksittäisistä arvovirroista syntyy yhteistoiminnallista liiketoimintaa. Siksi ohjelmistopohjaisten ratkaisujen on voitava käsitellä suuria määriä kerättyä tietoa.  

Datan tehokas käyttö hyötyy kasvavaa laskentatehoa ja viestintäkykyjä hyödyntävien teknologioiden noususta. Laitteiden ja niiden käyttämän datan tulee olla älykkäämpää, jotta erilaisia tiedon lähteitä voidaan integroida yhteen. VTT auttaa rakentamaan ratkaisuja, jotka hyödyntävät älydatateknologiaa yhdistämällä eri datalähteet automaattisesti toisiinsa.

Palvelumme:

  • Ohjelmistoarkkitehtuuria koskeva konsultointi ja vaatimusten käsittely  
  • Ohjelmistotekniikan ja tekoälykehityksen kokeilut ja pilotointi ohjelmistopalveluiden testaukseen tarkoitetussa ympäristössä. VTT:n tiloissa hallinnoimamme älyrakennusten IoT-alusta hyödyntää 5G-koeverkkoa suuren nopeuden reunaohjelmiston kehitykseen
  • Toteutamme prototyyppejä ja demonstraatioita eri ICT-aloilla yhdessä muiden teknologioiden, kuten robotiikan ja 5G-reuna-alustojen kanssa.

 

Meillä on myös ainutlaatuista, puolueetonta asiantuntemusta kansallisten ja kansainvälisten tutkimushankkeiden tueksi. Tästä voit tutustua yhteen referensseistämme, Biotalouspalveluiden data- ja digitaalipalvelukeskittymään.

Jaa
Pekka Karimaa

Pekka Karimaa

Head of Sales and Customer Partnerships