Mobiiliverkot

Mobiiliverkkoliikenne sekä langattomien ja mobiiliverkkojen monipuolinen käyttö jatkaa kasvamistaan. Tämä edellyttää uusien verkko- ja palveluratkaisujen kehittämistä, kuten esimerkiksi 5G-toiminnallisuuden ylittävien ratkaisuiden sekä maanpäällisten verkkojen ja satelliittiverkkojen yhdistämistä.

Lyhyesti

Keskitymme tulevaisuuden autonomisten ja automaattisten järjestelmien ja älyverkkojen luotettavien yhteyksien luomiseen.

Varmennamme uusia ratkaisuja tekemällä analyyttistä tutkimusta, simulointeja ja konseptin toimivuuden osoittavia toteutuksia.

Tarjoamme testiverkon järjestelmän, sovelluksen ja palvelun testaukseen sekä vertikaalisten käyttötapausten esittelyä ja validointia.

Mobiili- ja lankaverkkojen kaltaiset viestintäverkot mahdollistavat modernin yhteiskuntamme toiminnan. Langattomien viestintäverkkojen käyttö on lisääntynyt merkittävästi, ja niiden käyttötavat vaihtelevat internetin laajakaistapalveluista tehtäväkohtaiseen teollisuus- ja viranomaiskäyttöön.  

Mobiiliverkkoliikenteen vuosittaisen kasvun odotetaan jatkuvan. Esimerkiksi mobiiliverkon kokonaisdataliikenteen odotetaan saavuttavan 131 eksatavua kuukaudessa vuoden 2024 loppuun mennessä (Ericsson 2019), mukaan lukien etenkin videoiden ja sosiaalisen median sekä tietokoneiden välisen tiedonsiirron dataliikenne. 5G-tekniikalle on asetettu suuria odotuksia uusien palveluiden ja sovellusten kohtaamien yhteyshaasteiden ratkaisemiseksi. Sekä viestintäverkkoympäristöjen monimuotoisuus, että viestintäjärjestelmien monimutkaisuus ovat kasvaneet. Ne luovat valtavia haasteita etenkin verkkosuunnittelulle ja resurssienhallinnalle, jotta käytettyjen palveluiden, viestinnän vakauden ja verkkoturvallisuuden laatu voidaan säilyttää.


Mobiililiikenteen odotetaan kasvavan 30 % vuodessa vuosina 2018–2024
 

VTT tutkii ja kehittää uusia yhteysratkaisuja, jotka voittavat tehokkaan ja kestävän viestinnän haasteet resursseiltaan rajallisissa heterogeenisissä verkkoympäristöissä, sekä suunnittelee laadullisesti nykyistä parempia viestintäverkkoja.

Laatua 5G-verkkoihin ja uudempiinkin ratkaisuihin

VTT:llä on yli 30 vuoden kokemus suurten mobiili- ja matkapuhelinverkkojen sekä laite- ja komponenttivalmistajien kanssa työskentelystä. Sinä aikana VTT on saanut laajaa kokemusta ja osaamista kyberhyökkäyksiä sietävän mobiiliverkon suunnittelusta, rakentamisesta, konfiguroinnista, optimoinnista ja testauksesta.  

VTT:n testauspalvelut sisältävät maailmanluokan prototyyppien kehityksen ja testauksen esimerkiksi omalla 5GTNF (5G Test Network Finland) -alustalla, jota käytetään 5G-teknologioiden ja esikaupallisten palveluiden testaukseen. VTT on ollut mukana kehittämässä solukkoradiojärjestelmiä 3G-tekniikasta alkaen. Lisäksi VTT:n kehittämästä mobiiliverkkoteknologiasta on referenssejä kaikissa merkittävissä julkisissa foorumeissa ja julkaisuissa kuten IEEE:ssä. 

Kestäviä yhteysratkaisuja vertikaalisille aloille

Tavoitteemme on tuottaa uusia ja kestäviä viestintä- ja verkkoratkaisuja ja arkkitehtuureja kasvavan verkkokapasiteetin, palvelulaadun ja tietoturvan hallintaan. Käsittelemme kaikki OSI-kerrokset erilaisissa käyttötapauksissa, joita ovat muun muassa autoteollisuus, Teollisuus 4.0, sisällön jakelu, ja erilaiset tehtäväkohtaiset viestintäinfrastruktuurit, kuten satelliittijärjestelmien ja maanpäällisten järjestelmien integrointi.  

Meillä on monenlaisia 5G-projekteja, joissa teemme yhteistyötä etenkin EU:n sisällä Japanin ja Kiinan kanssa. 

Jaa
Tuomas Korpela

Tuomas Korpela

Solution Sales Lead
Tutkimusosaaminen