Etäoperointi

Paikoissa, jotka ovat ihmisille vaarallisia tai saavuttamattomia, kone voi tehdä työn, ja ihminen ohjata sitä etänä. VTT kehittää etäoperoinnin ratkaisuja, joita voidaan hyödyntää kirurgiasta kaivoksiin ja maanviljelystä avaruustutkimuksiin.

Lyhyesti

Etäoperointia käytetään kirurgiasta avaruustutkimukseen.

Etäoperointi tekee tulevaisuuden työstä turvallisempaa ja mukavampaa.

VTT:llä on kehitetty esimerkiksi autonomisten laitteiden ja ohjauskurkien etäoperointia.

Ennen kaivosmiehet kantoivat kanarialintua mukanaan: jos lintu pökertyi, kaivoksessa oli vaarallinen kaasuvuoto, ja kaivosmiehet lähtivät nopeasti takaisin maan pinnalle. Nykyään työntekijöitä ei edes lähetetä pahimpiin paikkoihin, vaan kone voi suorittaa vaarallisissa olosuhteissa tehtävän työn, ja ihminen valvoo ja ohjata konetta etänä. Etäoperoinnilla vältetään vaarat, kuten hapenpuute, pöly, tärinä ja radioaktiivisuus. Joskus lähelle ei edes pääse: Mars-planeettaa tutkivalle mönkijällekin annetaan ohjeet maasta. Tätä kutsutaan etäoperoinniksi.

Vain mielikuvitus on rajana

Kamera- ja muu sensoriteknologia, sekä tietoverkot kehittyvät jatkuvasti. Siksi lukuisilla aloilla kehitetään jatkuvasti uusia tapoja hyödyntää etäoperointia. Esimerkiksi kirurgisia toimenpiteitä voi tehdä pelikonsolimaisella ohjaimella.  

Tulevaisuuden työ mullistuu etäoperoinnin kautta. 

Robottirekat ja -traktorit tekevät jo nyt kaupallista työtä kaivosalueiden suljetuissa ympäristöissä ja maanviljelyksessä. Ihmisen tulee kuitenkin seurata tilannetta tarkoin ja uusia haasteita syntyy, jos laitteet laitetaan kulkemaan ihmisten parissa. 

Tulevaisuudessa vaikkapa laivat voivat kulkevat ilman, että miehistöä on paikalla ollenkaan – valvonta ja reittivalinnat tapahtuisivat konttorilla. Työnteosta tulee mukavampaa: merikävijä pääsee kotiin töiden jälkeen. 

Etäoperoinnin kehittämistä yhteistyössä VTT:n kanssa

VTT kehittää sekä teknologiaa että operointikonsepteja etäoperointia varten. Laaja teknologiaosaaminen yhdistyy käyttöliittymien ja työntutkimuksen osaamiseen. Uutta laitetta suunniteltaessa pitää suunnitella mihin tarkoitukseen laitetta käytetään ja minkälaisella käyttöliittymällä – tätä on operointikonseptien suunnittelu. Teknologiaosaamisemme liittyy muun muassa 5G verkkoihin, kalibrointiin, rakenteiden simulointiin, kontrollijärjestelmiin, kohteentunnistukseen sekä mekaanisten järjestelmien suunnitteluun.

VTT:n tutkijat ovat tutkineet ja kehittäneet esimerkiksi autonomisten laitteiden, kirurgisten välineiden, ohjauskurkien ja dronejen etäoperointia sekä virtuaalitilojen käyttöä etäoperoinnissa. Voimme auttaa myös liiketoimintamallien kehittämisessä ja turvallisen käytön todentamisessa.

Jaa
Markku Kivinen

Markku Kivinen

Solution Sales Lead