Edistynyt bioanalytiikka

Edistyneet bioanalyysimenetelmät ovat olennaisia prosessien, tuotteiden ja materiaalien kehityksessä. VTT tarjoaa apuaan kemikaalien, aineenvaihduntatuotteiden ja proteiinien luokittelussa ja kvantifioinnissa.

Lyhyesti

Tarjoamme bioanalytiikan palveluita lääketieteen, bioteknologian ja kemian alalla toimiville asiakkaillemme.

Käytämme massa-spektrometriaan ja ydinmagneetti-resonanssiin perustuvia analyysejä solun aineenvaihduntatuotteiden ja kemiallisen koostumuksen karakterisointiin ja kvantifiointiin.

Määritämme polymeerirakenteita useilla menetelmillä, kuten NMR:llä.

Tarjoamme asiakkaillemme laadukasta dataa tieteellisesti perusteltujen kehittämispäätösten tueksi. Tuotamme dataa edistyneiden bioanalyyttisten menetelmien avulla kemikaaleista, aineenvaihduntatuotteista ja proteiineista, jotta muun muassa lääketieteen, bioteknologian ja kemian alalla toimivat asiakkaamme voivat kehittää parempia prosesseja tai tuotteita.

Bioanalytiikka tuottaa parempia tuotteita ja prosesseja lääketieteen, bioteknologian ja kemian asiakkaille 

Erikoisalaamme ovat ketterät, räätälöidyt analyysiratkaisut, jotka pohjautuvat massaspektrometriaan (MS) ja ydinmagneettiseen resonanssispektroskopiaan (NMR). Hyödynnämme näitä tekniikoita luokitellessamme ja kvantifioidessamme kemiallisia koostumuksia, bioaktiivisia yhdisteitä tai proteiinimuutoksia biologisissa matriiseissa. Meillä on pitkä kokemus solun aineenvaihduntatuotteiden, lipidien ja hiilihydraattien sekä proteiinien ja niiden syntymisen jälkeisten muutosten analysoinnista.

Massaspektrometria-analyysit (MS)

 • Aineenvaihduntatuotteiden ja lipidien seulonta-analyysi UHPLC-HRMS-menetelmällä (erittäin tehokas nestekromatografia yhdistettynä korkean tarkkuuden massaspektrometriaan).
 • Proteiinien syntymisen jälkeisten muutosten analyysi UHPLC-HRMS-pohjaisilla menetelmillä: peptidien kartoituskokeet sekä vapautuneiden glykaanien analyysi.
 • Rakenteiden vahvistus ja yhdisteiden tunnistus HR-MS-kokeiden perusteella.
 • Haihtuvien ja puolihaihtuvien yhdisteiden, kuten sterolien sekä vapaiden ja esteröityneiden rasvahappojen kohdistettu kvantitatiivinen analyysi kaasukromatografialla (GC-MS).
 • Mm. mykotoksiinien, solunsisäisten aineenvaihduntatuotteiden ja lipidien kohdistettu kvantitatiivinen analyysi nestekromatografia-massaspektrometrialla (LC-MS/MS) käyttäen MRM-tekniikkaa (multiple reaction monitoring).
 • Aineenvaihduntatuotteiden nopea LC-MS/MS-analyysi suoraan mikrotitrauslevyiltä robotilla varustetun suurtehoseulonta-alustan avulla. 

Ydinmagneettinen resonanssispektroskopia (NMR)

 • 13C:n aineenvaihdunnan vuoanalyysi (MFA) vuon jakauman määrittämistä varten.
 • NMR-metabolomiikka joko perinteisellä luokitusmenetelmällä tai kvanttimekaanisella spektrianalyysillä (QMSA).
 • Entsymaattisten (tai muiden) reaktioiden ja niiden kinetiikan seuranta.
 • Ehjien, elävien mikrobitason solujen NMR-analyysi myös HR-MAS-NMR:llä (high resolution magic angle spinning).
 • Solunsisäisen pH:n määritys in vivo NMR:llä.
 • Uusien aineenvaihduntatuotteiden ja metabolisten reittien tunnistus.
 • Oligo- ja polysakkaridien rakenne- ja konformaatioanalyysi.
 • Proteiini–ligandi-vuorovaikutusten ligandipohjaiset NMR-menetelmät, kuten STD-NMR (Saturation Transfer Difference) tai siirtyneet NOE:t.
 • Polymeerien, kuten ligniinin rakenneanalyysi. 
Jaa
Jari Rautio
Jari Rautio
Solution Sales Lead

Olet ehkä kuullut vaatteista, jotka on valmistettu kokonaan kierrätyspuuvillasta tai puusta? Ne ovat vain esimerkkejä materiaalituotannon mullistuksista, jotka säästävät luonnonvaroja.