Edistyksellinen analytiikka ja karakterisointi

Uusien materiaalien suunnittelussa tarvitaan edistyksellisiä analysointimenetelmiä sekä kemian ja fysiikan tietämystä. VTT auttaa asiakkaitaan tekemällä monimutkaisia analyysejä materiaaleille, kuten perinteisten öljypohjaisten tuotteiden korvikkeille.

Lyhyesti

Runsas työkaluvalikoima kattavaan analysointiin

Muun muassa materiaalien kehityksessä, biomateriaalien karakterisoinnissa ja polymeeri-analytiikassa ilmenevien ongelmien ratkaisu

Erinomaiset tilat mekaaniseen testaukseen ja fysikaaliskemialliseen karakterisointiin 

Vaativat käyttötarkoitukset asettavat suuria edellytyksiä uusille komposiittimateriaaleille. Tarvittavien fyysisten ja mekaanisten ominaisuuksien saavuttamiseksi materiaalien suunnittelu on aloitettava molekyylitasolta. Tällaisten räätälöityjen molekyylijärjestelmien valmistusprosessin jokainen vaihe on varmistettava edistyksellisillä analysointimenetelmillä.

Oikeat analyysimenetelmät paljastavat, miten materiaalin rakenne määrittää sen ominaisuuksia.   

VTT:llä on tarvittava huipputeknologia ja osaaminen monimutkaisen rakenteen ominaisuus- ja koostumusanalyysin tekemiseksi materiaaleille, jotka vaihtelevat kiteisistä aineista monikomponenttinesteisiin.

Voimme tehdä monenlaisia spektroskopiatoimenpiteitä, röntgendiffraktioita, kromatografisia analyysejä ja lämpöanalyysejä, jotta voimme luoda kattavan kuvan materiaalista, oli sitten kyse nanometrikoon mittakaavasta tai mikrometrikokoisista rakenteista. Jos lisäksi tarvitaan konkreettinen kuva näytteestä, voimme tuottaa laadukkaita TEM-, SEM- ja AFM-mikroskooppikuvia. 

Edistykselliset analysointimenetelmät olennaisia materiaalien kehityksessä

Samalla kun materiaalin yksityiskohtaisten kemiallisten ominaisuuksien tunteminen on elintärkeää, multikomponenttijärjestelmän dynamiikan ja hiukkasten vuorovaikutuksen tunteminen on avain suunnittelun onnistumiseen.

Polymeerijärjestelmien dynaamisilla prosesseilla on suuri merkitys määritettäessä materiaalin sopivuutta vaativiin käyttötarkoituksiin. Pystymme tutkimaan polymeerien dynaamista käyttäytymistä yksityiskohtaisesti käyttämällä spektroskopialla, reologisilla kokeilla ja lämpöanalyyseillä saatuja tietoja.

Näillä menetelmillä voidaan korreloida polymeeripehmentimien vaikutusta materiaalin fyysisiin ominaisuuksiin ja lisäksi määritellä niiden perustana oleva mekanismi. 

Analysointimenetelmien yhdistelmällä kohti kestävää kehitystä

Työskentelemme tällä hetkellä löytääksemme uusia korvaavia aineita perinteisille öljypohjaisille tuotteille. Olipa käyttötarkoitus mikä tahansa, biopohjaisen ratkaisun suorituskyvyn täytyy olla vähintään yhtä hyvä kuin alkuperäisellä aineella.

Meillä on erinomaiset tilat monipuoliseen mekaaniseen testaukseen ja fysikaaliskemialliseen karakterisointiin. Tiloissa voimme ohjata asiakkaiden valmistusprosesseja kohti laatuvaatimukset täyttäviä ratkaisuja. 

Jaa
Kristoffer Lund

Kristoffer Lund

Solution Sales Lead