Digitalisaation työkalut

Digitalisaatio parantaa sisäistä tehokkuutta, hyödyntää uusia teknologioita tuotteissa ja palveluissa sekä auttaa kehittämään disruptiivisia innovaatioita, joilla ratkaistaan teollisuuden suuria haasteita.

Lyhyesti

Välineiden ja asiantuntemuksen avulla tunnistetaan hyödyllisimmät digitalisaation haasteet ja luodaan niihin räätälöityjä ratkaisuja syvällisen ICT:n avulla

Arvioidaan, miten uusia teknologioita voidaan ottaa käyttöön organisaatiossa 

Tekoälykypsyyden itsearvioinnin verkkotyökalu auttaa organisaatioita parantamaan tekoälyn hyödyntämistä

Digitalisaatiolla on potentiaalia muuttaa useimpien alojen kilpailukykyä ja tehokkuutta. Sen suurin haaste on ICT-teknologioiden ketterässä integroinnissa teollisuuden erityistarpeisiin ja eri toimijoiden valmiudessa omaksua uusia menetelmiä ja työskentelytapoja. 

Digitalisaatioon investoimisen haasteet 

Digitalisaatio edellyttää prosessien uudelleensuunnittelua integroimalla ICT (esimerkiksi big data, tekoäly ja anturit), robotiikkatuotanto ja palveluympäristöt. Varmistaakseen kilpailuetunsa yritysten on investoitava digitalisaatioon, mieluiten kilpailijoitaan nopeammin.  

Saatavilla on kyllä suuri määrä teknologioita ja ratkaisuja, mutta usein on vaikea arvioida, parantaisivatko ne oikeasti tuottavuutta tai toiminnan laatua. Yrityksillä ei ole resursseja tai aikaa tällaiseen arviointiin, ja organisaatiot ovat eri vaiheissa sen suhteen, miten kykeneviä ne ovat sulattamaan uusia teknologioita ja liiketoimintamalleja. 

Suuret parannukset vaativat liiketoimintamallien ja koko liiketoimintaekosysteemin arvonluonnin uudelleenarviointia. Liiketoimintaekosysteemiin osallistuminen varmistaa, että yritykset tutustuvat uusimpaan teknologiaan ja voivat testata sitä turvallisessa ympäristössä tutkimusyhteisön tuella.  

Oikeat teknologiat ja ratkaisut tuovat hyötyjä vähäisellä investointiriskillä.

VTT tarjoaa käytännön apua  

VTT tarjoaa ainutlaatuisen yhdistelmän poikkitieteellistä osaamista. Sen avulla voidaan tunnistaa digitalisaation haasteita asiakkaita hyödyttävällä tavalla ja tuottaa räätälöityjä ratkaisuja hyödyntämällä syvällistä tietämystä ICT:stä ja eri teollisuudenaloista.  

Välineidemme ja menetelmiemme avulla voi arvioida, miten uusia teknologioita voidaan ottaa käyttöön organisaatiossa. Tekoälykypsyyden ja robotiikan prosessiautomaation hyödyntämistyökalut auttavat tunnistamaan, miten organisaatiot voisivat hyötyä näistä teknologioista. Tulevaisuustutka auttaa kehittämään radikaaleja innovaatioita ja antaa tiekartan digitalisaatiomatkalle.  

VTT tukee ja konsultoi asiakkaitaan digitalisaatioprosessissa tavoitteena teknologioiden käyttö kumppaniyritysten kanssa. Esimerkiksi ABB hyödyntää tekoälyä ja pelillistämistä vuoden 2020 tuotantonsa resursoinnissa. 

Tietojen jakaminen 

Kun jokin liiketoiminta luo tietoa, se haluaa myös tutkia mahdollisuuksia luoda uutta liikevaihtoa. VTT on yksi IDS-alustan (International Data Spaces) tarjoavista toimijoista. Alustan avulla jaetaan, valvotaan ja hallitaan tietoa ja hyödynnetään sitä kolmansien osapuolten kanssa. Autamme alustan käyttöönotossa ja siirrämme asiakkaamme kansainväliseen tiedonjakoyhteisöön, johon kuuluu suuria yrityksiä eri puolilta maailmaa.  

Työntekijöiden resursointi on perinteisesti ollut haaste useimmilla työvoimavaltaisilla aloilla. Tekoälyesimies hyödyntää syvällistä oppimista luodakseen ehdotuksia arkipäivän resursointiin, joka vapauttaa oikeat esimiehet tuottavampiin tehtäviin. Meillä on kokemusta myös tuotantoprosessien tietojen analysoinnista poikkeamien etsinnässä. Tekoälyteknologia voi automatisoida ja oppia sen. Digitaalisen palveluiden suunnittelussa autamme asiakkaitamme suunnittelemaan ja ottamaan käyttöön tarpeisiinsa parhaiten sopivia digitaalisia palveluita, jotka ovat myös yhteensopivia kaikkien tietojärjestelmien kanssa.  

VTT:n ratkaisut kasvattavat yritysten kilpailukykyä lisäämällä tuottavuutta, laatua, joustavuutta ja reagointinopeutta. Meillä on kokemusta myös innovaatioekosysteemien luomisesta yhtiöiden, tutkimuslaitosten ja pienyritysten väliseen yhteistyöhön valmistus- ja prosessiteollisuudessa. 

Apua digitalisaatioon - Kuinka yritykset varautuvat digimuutokseen

Tekoälykypsyystyökalu - Kuinka valmis organisaatiosi on tekoälyn käyttöön?

Digikypsyystyökalu - Kuinka valmis organisaatiosi on digitaaliseen muutokseen?

ManuMaturity työkalu - Mikä on yrityksesi kypsyystaso?

International Data Spaces

Reboot IoT Factoryn tekoälyesimies

 

Katso myös webinaaritallenteemme
Jaa
Pekka Karimaa

Pekka Karimaa

Head of Sales and Customer Partnerships
Marko Jurvansuu

Marko Jurvansuu

Principal Scientist