Lapsi istuu auton takapenkillä ja katselee haaveillen ulos auton ikkunasta.

Vähähiilinen liikenne

Kuljetus ja liikenne ovat murroksessa. Tuleva muutos on jopa suurempi kuin aikanaan hevoskärryjen vaihtaminen autoihin.

Kyse ei ole vain siitä, millaisilla ajoneuvoilla kuljemme. Kaikki mullistuu – niin polttoaineet ja palvelut kuin liikennemuodotkin. 

Tulevaisuudessa päästöjen vähentämiseen on otettava mukaan kaikki kuljetusmuodot.
Mikko Pihlatie

Vuonna 2030 kaikki kuljetus ja liikenne on kestävää sekä ympäristön että talouden näkökulmasta. Käytännössä tämä tarkoittaa liikennemäärien vähentämistä, käyttäytymisen ja tottumustemme muutoksia, energiatehokkuuden edistämistä sekä tehokkaampaa uusiutuvan energian käyttöä.

Lähestymistapamme

VTT:n tavoitteena on kuljetusketjujen hiilijalanjäljen puolittaminen vuoteen 2030 mennessä. Me autamme kehittämään kestäviä kuljetus- ja liikennepalveluita.

Lähestymistapamme kulmakivet: 

Puhtaat energianlähteet ja energiatehokkuus ovat keskeinen osa ratkaisua. Kuljetusmatkaan ja kuorman painoon suhteutettu energiankulutus ja päästöt on saatava vähenemään.

Kuljetustyön määrää tulee vähentää kuljetusjärjestelmän ja kaupunkien suunnittelulla sekä optimoimalla kuljetussektorin eri osien toimintaa ja prosesseja.

Käyttäjien toiminnan ymmärtäminen on ratkaisevan tärkeää. Kuljetusjärjestelmän suorituskykyä voidaan parantaa entisestään uusilla palveluilla ja yhteiskäyttöresursseilla.

Lyhyellä aikavälillä päästöjä hallitaan biopolttoaineiden avulla. Keskipitkällä aikavälillä kaluston uusinnassa hyödynnetään sähköajoneuvoja. Pitkällä aikavälillä kuljetuksessa ja liikenteessä käytetään vain uusiutuvaa energiaa.