Windmills in lush green landscape

Vähähiilinen energiantuotanto

Kuvittele, että kaikki energiainvestoinnit kohdistuisivatkin vähähiiliseen energiantuotantoon. Tai jopa teknologioihin, jotka poistavat hiilidioksidia ilmakehästä tuottaessaan uutta energiaa.

Ajatus kuulostaa hurjalta, mutta se on lähempänä todellisuutta kuin voisi kuvitellakaan. Edessä on energiamurros, jonka on tapahduttava samanaikaisesti kaikilla tasoilla – ja nopeasti.

Primäärienergian muuttaminen hiilivapaaksi on olennainen osa ilmastonmuutoksen torjuntaa.
Eemeli Tsupari

Vuoteen 2030 mennessä kaikki uudet energiainvestoinnit perustuvat vähähiilisiin energiantuotantoteknologioihin. Investoinnit aurinko- ja tuulivoimaan kiihtyvät, mikä puolestaan mahdollistaa fossiilisten polttoaineiden korvaamisen halvalla sähköllä teollisuudessa ja liikenteessä.

Siihen mennessä Suomessa on suuren mittakaavan kaupallinen toimija, joka muuntaa vaihtelevaa sähköä hiilivedyiksi varastointia varten. Aiomme myös osoittaa, että paikallinen energiajärjestelmä pystyy poistamaan hiilidioksidia ilmakehästä ja tuottamaan samalla energiaa Suomessa. 

Lähestymistapamme

Tule osallistumaan kanssamme näiden järjestelmien arvoketjujen toteuttamiseen. VTT:llä on jo toiminnassa kahdentyyppistä elektrolyysiä, vedyn muuntamista polttoaineiksi ja useita bioenergiapohjaisia pilottilaitoksia. Lisäksi tarjoamme lukuisia yhteistyömahdollisuuksia, joilla tuuli- ja aurinkoenergiaratkaisuista voidaan saada taloudellisesti kilpailukykyisiä erilaisissa käyttökohteissa.

Lähestymistapamme kulmakivet: 

Valtava muutos energian käytön ja uudelleenkäytön hyötysuhteessa.

Primäärienergiasta hiiletön aloittaen sähköalalta, jota seuraavat lämmitys, kuljetus ja teollisuus.

Laaja, mutta sujuva ja toimintavarma siirtyminen kustannustehokkaaseen puhtaaseen energiaan entistä nopeammin.

Hiilidioksidin poistaminen ilmakehästä.