A man is lifting á round piece of ice and looking through it in a forest

Vähähiilinen teollisuus

Suurilla teollisuudenaloilla on suuri vaikutus hiilipäästöihin. Esimerkiksi betoni on maailman yleisimmin käytetty rakennusmateriaali, jota hyödynnetään kaikkialla aina kerrostaloista moottoriteihin ja siltoihin. 

Kaiken tämän betonin tuottaminen ilmastoneutraalisti on valtava loikka kohti ilmastotavoitteiden saavuttamista. Teräs, kemikaalit ja muovit seuraavat perässä. 

Vähähiilinen teollisuus on avain vähähiiliseen maailmaan.
Ilkka Hannula

Me haluamme nopeuttaa ja tehostaa hiilestä irtautumista hiilivapaan lämmön avulla. Bioenergiaa tulee käyttää teollisuuden sähköistämisen tukena. Teollisuuden sähköistämisen on mahdollistettava myös uusiutuvien energialähteiden integrointi. 

Lähestymistapamme

Lyhyellä aikavälillä VTT:n huomio kohdistuu teknologioihin, jotka pienentävät betonin valmistuksesta aiheutuvia päästöjä. Pitkällä aikavälillä pyrimme puolestaan edistämään teollisuuden sähköistämistä ja kehittämään ratkaisuja, jotka ovat sekä kustannuksiltaan kilpailukykyisiä että skaalattavia. 

Lähestymistapamme kulmakivet: 

Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteita ei pystytä saavuttamaan ilman vähähiilistä teollisuutta. 

Teräkseen ja betoniin kohdistuvat uudistukset ovat avain globaaleihin tuloksiin. 

Hiilivapaa lämpö on tehokas toimenpide hiilestä irtautumisessa. 

Bioenergian ja sähkön yhdistäminen mahdollistaa nopean skaalauksen.