A blurry photo of a woman riding a bike past a vertical farm wall

Uudistuva tuotanto

Kuvittele, että olet ostamassa polkupyörää. Millaiset vanteet tai millaisen tangon haluat? Haluatko saada pyörän jo tänään tai huomiseksi? 

Massatuotetut, alkuperältään tuntemattomat tuotteet eivät riitä nykypäivän asiakkaille. He haluavat valinnanvaraa eivätkä he jaksa odotella. Tämä tarkoittaa, että tuotanto hajautuu, muuttuu aiempaa räätälöidymmäksi ja tulee lähemmäs asiakasta.  

Digitalisaatio ja kiertotalous voivat muuttaa valmistusta ja tulevaisuuden tuotteiden tuotantotapoja.
Riikka Virkkunen

Tulevaisuudessa tuotanto on ketterää ja tehokasta. Siihen käytetään kierrätysmateriaaleja, eikä luonnonvaroja tuhlata. 

Suomesta tulee seuraavan sukupolven valmistustoiminnan edelläkävijä – toimintaa muokataan tehokkaasti markkinoiden vaatimuksia ennakoiden ja räätälöityjä tuotteita pystytään valmistamaan yhtä tehokkaasti kuin massatuotettuja. 

Lähestymistapamme

Tule VTT:n mukaan uudistamaan perinteistä valmistavaa teollisuutta ja luomaan uutta vientiteollisuutta mullistavien tuoteinnovaatioiden avulla. 

Lähestymistapamme kulmakivet:

Kiertotalouden toteuttaminen vaikuttaa olennaisesti valmistavan teollisuuden näkymiin. 

Tarvelähtöisen valmistustoiminnan tavoitteena on kehittää äärimmäisen joustavia tuotantojärjestelmiä, joilla voidaan vastata asiakkaiden yksilöllisiin tarpeisiin ja ennakoida markkinoiden vaatimuksia.

Reaaliaikaisten toimitusketjujen optimointi edellyttää datan tehokasta jakamista digitaalisten alustojen kautta. 

Voiko asiakas olla myös tuottaja?