Close up of a robot welding arm

Tulevaisuuden suunnittelumenetelmät

Tekoäly ei tarkoita koneiden vallankaappausta. Sen sijaan se tuo mukanaan paljon mahdollisuuksia – myös suunnitteluun.

Mitä jos tietokoneelle voitaisiin opettaa tuotekehitystä ohjaavat säännöt? Mitä jos voisimme kertoa suunnittelujärjestelmälle, mitä haluamme, miltä sen kuuluisi näyttää ja tuntua, ja antaa raskaan työn sitten koneen hoidettavaksi?

Tekoälyn ja koneoppimisen avulla voidaan saada paljon enemmän aikaan teknisessä suunnittelussa. 

Käynnissä oleva teollinen vallankumous automatisoi tuoteprosesseja kaikkialla.
Juha Kortelainen

Tekoälyn ja edistyneen data-analytiikan sovelluksilla voidaan parantaa suunnitteluprosessin suorituskykyä, tuotteiden laatua ja komponenttien käyttöikää.   

Yhdistämällä tekoälyratkaisut loppukäyttäjätuntemukseen ja aiempaan kokemukseensa yritykset pystyvät lisäämään tuottavuutta ja yrityksen arvoa, luomaan kilpailuetua ja parantamaan asiakasuskollisuutta.

Lähestymistapamme

Suomesta tulee tekoälyavusteisen suunnittelun ja älykkään muotoilun johtava maa Euroopassa vuoteen 2025 mennessä.  

VTT auttaa yrityksiä kohdistamaan tekoälyteknologiat teollisuuden tarpeisiin kehittämällä tekoälyavusteisia suunnittelumenetelmiä ja -työkaluja. 

Lähestymistapamme kulmakivet: 

Uuden datan tuottaminen simuloinnilla helpottuu huomattavasti. Todellinen kysymys on, mitä datasta voidaan oppia. 

Huomio kohdistuu käytännön suunnitteluprosessiin ja erityisesti siihen, miten sitä voitaisiin parantaa. 

Suunnitteluprosessin automaatioasteen kasvattamiselle ja kognitiivisen suunnittelun työkalujen luomiselle on selvä tarve erityisesti suunniteltaessa laajoja, monimutkaisia ratkaisuja. 

Tavoitteena on automatisoitu suunnitteluprosessi, jossa älykkäät suunnittelujärjestelmät pystyvät suunnittelemaan optimoituja ratkaisuja annettujen tavoitteiden mukaisesti.