Hyllyjä laboratoriomaisessa tilassa, joilla kasvaa kasveja.

Ruokatalous 4.0

Vuoteen 2050 mennessä maailman väkiluku on kasvanut 10 miljardiin. Ja kaikkien täytyy syödä.

Ruoan kysynnän kasvaessa maatalouteen liittyvät ympäristövaikutukset ovat yhä hälyttävämpi ongelma. Meidän on löydettävä uusia tapoja maailman väestön ruokkimiseksi planeetan reunaehtojen rajoissa. 

Niin ruoan tuotannon kuin kulutuksenkin käsittävän ruokaekosysteemin on toimittava maapallon reunaehtojen rajoissa ja tarjottava kaikille hyvä elämä.
Nesli Sözer

Vuonna 2025 uusien kasvipohjaisten elintarvikeprosessien ja -tuotteiden käytön kasvu on vähentänyt eläinproteiinien kulutusta Euroopassa 20 % henkilöä kohden. Vuonna 2035 solumaatalouden tuotteet ovat maailmanlaajuisesti vakiintunut ravintoaineiden lähde. Personoitujen elintarvikkeiden valmistaminen on rutiinia. 

Lähestymistapamme

Tee VTT:n kanssa yhteistyötä ja ole luomassa uudenlaista, ympäristön kannalta kestävää elintarvikejärjestelmää, joka edistää ihmiskunnan terveyttä ja hyvinvointia. Me tarjoamme yhteistyömahdollisuuksia uusien raaka-aine- ja elintarvikeratkaisujen luomiseksi sekä personoitujen elintarvikkeiden tuotannossa tarvittavien ketterien tuotantoteknologioiden kehittämiseksi.

Lähestymistapamme kulmakivet: 

Uudet kasvipohjaiset elintarvikeratkaisut vähentävät lihan ja maitotuotteiden kulutusta.

Ruokaa ilman peltoja – teollinen bioteknologia valjastetaan raaka-aineiden tuotantoon.

Elintarvikkeiden ketterät tuotantoteknologiat vähentävät ympäristön kuormitusta ja edistävät terveyttä.

Kuluttajakeskeiset ja datalähtöiset innovaatiot mahdollistavat läpinäkyvän ja kestävän elintarvikejärjestelmän.