Lapsi poseeraa bodaajan tavoi  ja jännittää lihaksiaan.

Resilienssin turvaaminen

Kuvittele talvimyrskyn aiheuttamat pitkät sähkökatkot vuoden kylmimpänä aikana. Miten toimisit ja mistä saisit apua?

Yhteiskunnan todellinen resilienssi punnitaan kriisin keskellä. Resilienssi auttaa yhteiskuntaa selviytymään poikkeusolosuhteissa ja palautumaan niiden jälkeen. 

Resilientti yhteiskunta pysyy vahvana minkä tahansa kriisin keskellä.
Anna-Mari Heikkilä

Tuotantojärjestelmien ja yhteiskunnan tulee pystyä kestämään niin paikallisia kuin kansainvälisiäkin ympäristökatastrofeja ja muita poikkeusoloja.

Yhteiskunnan resilienssi edellyttää tiettyjä keinoja ja välineitä, joilla voidaan tunnistaa ja ehkäistä niin odotettuja kuin odottamattomiakin tilanteita ja palautua niistä nopeasti.

Me jaamme resurssejamme, koska tiedämme, missä niistä on eniten hyötyä kriisin koittaessa. 

Lähestymistapamme

Vuonna 2030 olemme parantaneet kriittistä ominaisuuttamme, resilienssiä, yhdessä sidosryhmien kanssa hyödyntämällä uusia teknologisia mahdollisuuksia. Resilienssi on sidoksissa yhteiskunnan kaikkiin osa-alueisiin.

VTT visioi ja kehittää teknologioita ja systeemisiä malleja, joilla varmistetaan kokonaisturvallisuus. Aloita yhteistyö kanssamme ja varmista, että toimialasi on mukana.

Lähestymistapamme kulmakivet: 

Kriisin koittaessa yhteiskunnan eri toimijoilla on samat tarpeet. Resilienssiä rakennetaan yhdessä. 

Oleellista on eri toimijoiden haavoittuvuuksien ja niiden välisten riippuvuussuhteiden ymmärtäminen samoin kuin resurssien jakaminen.

Kriisin aikana tarvitaan yhteisiä priorisointikriteerejä sekä yhteisiä ratkaisuja resilienssin parantamiseksi. 

Resilienssiä voidaan parantaa uusilla teknologioilla.