Two senior persons are in a forest and one person is adjusting the hood of the other person

Yksilökeskeinen terveydenhoito

Haluatko elää pitkän vai hyvän elämän? Tai ehkä pitkän, hyvän elämän?

Väestön ikääntyminen panee terveydenhoitojärjestelmät koetukselle. Uusien teknologioiden ansiosta voimme toteuttaa terveydenhoidon uuden aikakauden. 

Tulevaisuudessa kenenkään ei tarvitse kuolla elintasosairauksiin.
Mark van Gils

Terveysteknologisten innovaatioiden myötä edullinen ja laadukas, inhimillinen hoito tulee globaalisti saataville. Terveyden ylläpidosta, hoidosta ja riskiarvioinneista tulee ennakoivaa ja personoitua toimintaa, joka perustuu saatavilla olevaan monipuoliseen tietoon terveydestä, hyvinvoinnista ja arkielämästä.

Lähestymistapamme

Pystymme tunnistamaan entistä paremmin kohonneita henkilökohtaisia riskejä, jotka vaativat toimenpiteitä. Tavoitteena on vuoteen 2030 mennessä tunnistaa ainakin yhden merkittävän elintasosairauden riski vuotta aiemmin kuin nykyään on mahdollista. Tätä varten on kehitettävä uusia anturitekniikoita ja edistynyttä data-analytiikkaa, joihin VTT:llä on tarvittava osaaminen.

Lähestymistapamme kulmakivet:

Ennaltaehkäisevä terveydenhoito, joka perustuu mittauksiin, vuorovaikutukseen ihmisten kanssa sekä terveellisiä valintoja tukevien työkalujen ja ajattelutavan tarjoamiseen.

Toimenpiteiden oleellisuus ja käyttöönotto taataan vahvalla, jatkuvalla ja monialaisella yhteistoiminnalla.

Diagnostiikkaa ja hoitoa personoidaan kasvattamalla tietoa tautimekanismeista tekoälyn ja muiden teknologioiden avulla.

Terveydenhoidon prosessien optimointi, kun rajallisin resurssein toimivat terveydenhoitojärjestelmät kamppailevat hoitoa tarvitsevien määrän kasvaessa jatkuvasti.