One person is using a tablet and another is using VR glasses

Työn murros

Liukuhihnan keksiminen ei hävittänyt valmistavan teollisuuden työpaikkoja. Se vain muutti niitä. Nyt työtä muuttavat automaatio, tekoäly ja robotiikka.

Jotta voimme varmistaa, että muutos johtaa entistä parempaan työelämään, meidän on tartuttava toimeen sen sijaan, että vain alistuisimme muutokseen. 

Meidän on otettava ennakoiva rooli kestävän ja tavoiteltavan arvoisen tulevaisuuden luomisessa.
Mika Nieminen

Tulevaisuudessa yritykset, organisaatiot ja julkinen sektori tekevät enemmän tietoon perustuvia päätöksiä. Keskittymällä tekoälyn, alustatalouden ja ketterän työvoiman mahdollisuuksiin ja haasteisiin pystymme parantamaan työhyvinvointia ja yhteiskunnan kestävyyttä.

Lähestymistapamme

Niin julkinen sektori kuin yksityiset yrityksetkin pystyvät tekemään päätöksiä VTT:n kehittämien, johdolle tarkoitettujen simulaatioiden avulla. Tule tekemään kanssamme yhteistyötä, niin saat käyttöösi työkalut työn murroksen hallintaan sekä yhteiskunnan ohjaamiseen kohti kestävää, tavoiteltavan arvoista tulevaisuutta.

Lähestymistapamme kulmakivet: 

Oikea asenne: otamme ennakoivan roolin kestävän tulevaisuuden luomisessa sen sijaanm että joutuisimme sopeutumaan yhteiskuntaan, jota emme ole olleet muovaamassa mieleiseksemme.

Automaatio, tekoäly ja robotiikka hävittävät työpaikkoja, mikä lisää huomattavasti työvoiman uudelleenkoulutuksen tarvetta ja vaikuttaa myös tulonjakoon ja sukupuolten väliseen palkkaeroon.

Maailmanlaajuisiin trendeihin vastataan kansallisilla ja kansainvälisillä käytännöillä.

Poliittisten päätöksentekijöiden, yritysten ja työntekijöiden tulee reagoida ketterän työskentelyn luomiin uusiin vaatimuksiin, kuten epävarmuuden kasvamiseen ja keikkatalouteen työssä, jota määrittää monitahoinen vuorovaikutus tilapäisten työntekijäryhmien välillä.